Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas Hansen
    Foto: Thomas Hansen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen

Kendetegn

: Længde 14-16 cm, vingefang 40-46 cm. Størrelse og form er nærmest som Hvidrygget Ryle, men med lige og tyndere, sort næb. De lange vinger rager tydeligt ud bag halen. Står horisontalt, og virker langstrakt med mindre, rundere hoved og stejlere pande end Almindelig Ryle. Set forfra er kroppen af form som en "tilspidset oval".

Mangler i alle dragter hvidt ryg-V.

Adult - Dragten er gulbrun med fine striber på brystet og ustribede, hvide flanker og bug. Har mørkebrun overside med lysskællede rande på alle fjer, hvilket giver en ensartet overside. Den lyse øjenbrynsstribe er bredest foran øjet, forstærket af lys tøjleplet. Har normalt mørk plet foran øjet, lys øjenring - og har desuden "underbid", da undernæbbets befjering går længere ud end på overnæbbet.

Er i flugten ret langvinget, og har kun svagt markerede vingebånd. Bagryg og halecentre er sorte, og bredere end andre rylers - dette giver i flugten et mørkt bagparti.

Ungfugl - har beigegult hoved og bryst. Oversiden grålig med jævnt lysskællet tegning, dannet af brede, hvide fjerspidser (som hos ung Krumnæbbet Ryle). Mangler tydeligt rødbrune toner. Har ofte jævnt stribet brunt brystbånd i kontrast til renhvid underside.

Stemme: Kaldet er et kort og rullende "krryyp", som ligner Krumnæbbet Ryles (men er mørkere og mindre ringende end dennes).

Bairdsryle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Hansen

Forveksling

: Kan forveksles med ung Almindelig Ryle, men har kortere, lige næb, altid renhvide flanker og længere vinger. Desuden er den mørke overgump bredere og de lyse vingebånd smallere (kan helt mangle).

Hvidrygget Ryle - stående ungfugl af Bairdsryle adskilles bedst fra denne på Bairdsryles jævnt skællede overside, sorte næb, ustribede hvide flanker og gulbrune rande på tertiærernes inderdel.

Temmincksryle - er mindre med grålig overside, har hvid kile mellem gråt bryst og grå vingeforkant, kortere vinger og lyse ben.

Udbredelse

: Yngler i N-Amerika og NØ-Sibirien.
Bairdsryle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De 3 danske forekomster ligger i august-september.

Overvintrer i S-Amerika.

Tidsmæssig fordeling

af Bairdsryle baseret på Naturbasens observationer:
Bairdsryle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bairdsryle - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler på græs- og klippeklædt tundra, ofte i bjerge.

Levested

: Uden for yngletiden ses fuglen ved søbredder og laguner med græsflader. Men også på strande, især ved tangbanker - dog sjældnere ved kysten end andre ryler; generelt på mere tør bund.

Sjælden strejfgæst i Europa.

I Danmark er der hidtil kun tale om 3 fund:

19-23/9 2000, Sæby, NJ

26/8-2006, Gerå, NJ

1-13/9-2007, 1k, Grenen, Skagen

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fugle i felten, v/Mullarney m.fl., L&R, 2004

Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten, v/Beaman m.fl., Gads Forlag 1998

De senest indberettede arter i Naturbasen: