Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Anni Nielsen
    Foto: Anni Nielsen
  • Fotograf: Anni Nielsen
    Foto: Anni Nielsen
  • Fotograf: Anni Nielsen
    Foto: Anni Nielsen

Kendetegn

: Vingefang 140-150, længde 52-60 cm. Generelt en anelse større end Hvidvinget Måge, med fladere pande og kraftigere næb end andre racer.

ADULT ligner Kumliens Måge (kumlieni), men har mørkere grå overside, sortere striber på vingespidsen (som gittermønster på de (5)6 yderste håndsvingfjer), klarere, lyserøde ben, purpurrød øjenring og mørkt eller gult, mørkplettet øje. Nogle mørkøjede Kumliens Måger er muligvis hybrider med Inuitmåge. Nogle Sølvmåger har lignende vingetegning, men er større med kraftigere næb og lys iris.

1-ÅRS FUGLE er mørkere end Hvidvinget Måge med sort næb, enartet, brunlig hale, bruntonede svingfjer og mørkere striber samt bagkant på hånden, ikke ulig flere ternearters. Har brede, lyse, trekantede spidser på håndsvingfjerene. Skulderfjer gråbrune med sorte buer får lys spids. Tertiærerne er brune med brede, lyse rande og undertiden svage, mørke tværbånd. Benene er mørkere grårøde. Bevarer som Hvidvinget Måge og Kumliens Måge det meste af juvenildragten til sidst på efteråret.

Slidte Sølvmåger kan have lignende vingetegning, men er større og kraftigere med mørkt bånd yderst på den lyse hale (aldrig helt mørk, næsten utegnet hale).

*

Inuitmåge har hidtil været kategoriseret som en race under Hvidvinget Måge, men i september 2003 traf Sjældenhedsudvalget i Danmark følgende afgørelse omkring den taksonomiske status for Inuitmåge: Udvalget har besluttet at følge den officielle nordamerikanske taksonomiske placering af denne art/race. The American Ornithologist´ Union (AOU) har opført den som selvstændig art Larus thayeri og det betyder, at det første godkendte danske fund fra Hirtshals Havn, 2k, 15-16.1 2002 og Hanstholm Havn 19.2 2002 (samme fugl) bliver opført i kategori A på den danske fugleliste.

Inuitmåge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anni Nielsen

Forveksling

: Hvidvinget Måge, Kumliens Måge.

Udbredelse

: Overvintrer ud for Nordamerikas Stillehavskyst, hvor den kan trække mod syd til Californien.
Inuitmåge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fuglen er yderst sjælden. På europæisk plan eksisterer der samlet blot 5 fund!

3 fund er fra Irland, 1 fra Norge og 1 fra Danmark, Hirtshals Havn den 15.-16.1.2002 og Hanstholm Havn den 19.2.2002 (samme fugl).

Tidsmæssig fordeling

af Inuitmåge baseret på Naturbasens observationer:
Inuitmåge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Inuitmåge - månedlig fordeling

Levested

: Yngler i arktisk Canada og i Nordvestgrønland i Thule-distriktet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Beaman, Madge og Klaus Malling Olsen: Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten. (Gad 1998)

De senest indberettede arter i Naturbasen: