Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Frank Desting
    Foto: Frank Desting
  • Fotograf: Lars Pedersen
    Foto: Lars Pedersen
  • Fotograf: Lars Pedersen
    Foto: Lars Pedersen

Kendetegn

: Længde 31-34 cm, vingefang 79-84 cm. Lille, elegant og lidt terneagtig. Ligner meget Hættemåge, men er mindre. Har meget finere, altid sort (dværgmågeagtigt) næb og kendes på undersiden af vingen, hvor alle håndsvingfjer er hvide og transparente kun med en smal, mørk yderkant (som Havterne), hvor Hættemåge kun er hvid på forkanten og ellers sortagtig. Flyver hurtigere og mere elegant end Hættemåge, og snapper tit føde fra overfladen.

Adult i vinterdragt minder om Hættemåge, men har sort næb og større, sort øreplet, grå baghals til halssider og gråligt kødfarvede ben. Hættemåge har normalt tydeligere mørke skygger over øjet og issen samt hvidlige halesider er desuden større og slankere med rødt næb og røde ben.

I 1. vinterdragt er vingetegningen på oversiden renere end Hættemånes med sorte diagonalbånd, og de inderste store hånddækfjer er ensfarvet grå, mens de yderste har mørke kanter og spidser.

Mest tavs, men stemmen er et terneagtigt, hæst cheeer, helt forskelligt fra Hættemågens.

Bonapartemåge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Pedersen

Udbredelse

: Alaska, Canada, grænseområderne mellem USA og Canada. Vinterkvarterer ved både den amerikanske øst- og vestkyst samt ved en del indlandslokaliteter.
Bonapartemåge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Strejfgæst til Vesteuropa og Azorerne. Årlig i Storbritannien, især om foråret.

Truffet 3 gange i Danmark frem til 2004:

Det første fund var en adult fugl i Skagen Havn 13-15/8 1988.

Det andet fund var en 2k/3k fra 7/11 - 3/12 1995 og 5/3 - 7/3 1996 i Hirtshals Havn.

Tredje fund var også i Hirtshals havn, 1-2/10-2004 og samme fugl sås 9/10-2004 på stranden mellem Hirtshals og Kjul. Denne fugl dukkede derefter op i Skagen 22/11 og blev frem til 27/11 2004.

Tidsmæssig fordeling

af Bonapartemåge baseret på Naturbasens observationer:
Bonapartemåge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bonapartemåge - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler i Nordamerika ved sumpede søbredder og lysninger i fyrreskov; anbringer ofte reden i træer. Uden for yngletiden hyppigst ved kysten.

Levested

: Alaska, Canada, grænseområderne mellem USA og Canada.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mullarney m.fl. Fugle i felten L&R 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: