Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas  Kehlet
    Foto: Thomas Kehlet
  • Fotograf: Pia Odgaard
    Foto: Pia Odgaard
  • Fotograf: Pia Odgaard
    Foto: Pia Odgaard

Kendetegn

: Længde 50-55 cm. Vingefang 120-130 cm. Har som andre store måger 4 aldersklasser og ses derfor først med adult fjerdragt i 4. kalenderår. Adulte har mørkegrå til sorte overvinger. Undervingerne er hvide med mørke svingfjer. Vingerne virker smalle og spidse og har en mindre hvid plet ved yderste håndsvingsfjer. Benene er gule. Det gule næb har en rød plet på undernæbbet. Juvenile fugle i 1., 2. og 3. kalenderår er sortspættede og antager gradvis den adultes fjerdragt. Ligner adult meget allerede fra 2. kalenderår.
Sildemåge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anna Getman

Variation

: Der findes flere racer af sildemåge i Danmark. Britisk Sildemåge (Larus fuscus graellsii) har mørkegrå overvinge med sort vingespids. Nordsø Sildemåge (Larus fuscus intermedius) har mere gråsort overside. Den mørkeste er Baltisk Sildemåge (Larus fuscus fuscus).

Forveksling

: Adult kan forveksles med svartbag, men denne har lyserøde ben og er mere kraftig. Juvenile fugle kan forveksles med både svartbag og sølvmåge. Næsten udfarvede måger har lyserøde ben og kan være meget svære at skelne fra svartbag.

Udbredelse

: Kan ses i hele landet under trækket. Ynglefugle ses i småkolonier i hele landet, men især på øer i Kattegat, bl.a. på Anholt og Hirsholmene, samt på Christiansø og Bornholm.
Sildemåge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De jyske sildemåger, dvs Britisk Sildemåge og Nordsø Sildemåge, trækker i august-september til Biscayen og middelhavet hvor de overvintrer. Baltisk Sildemåge fra Østersøen trækker mod syd i september-oktober til middelhavet via centraleuropa. Sildemåger kan godt overvintre i danmark, men det ses sjældent. Trækket mod nord foregår i marts-april.

Tidsmæssig fordeling

af Sildemåge baseret på Naturbasens observationer:
Sildemåge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sildemåge - månedlig fordeling

Biologi

: Overvintrer omkring Middelhavet.

Levested

: Søger føde langt til havs. Yngler i kolonier på øer og andre kystnære steder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Meltofte, H. & Fjeldså, J.(2002): Fuglene i Danmark

De senest indberettede arter i Naturbasen: