Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Belinda Andersen
  Foto: Belinda Andersen
 • Fotograf: Peter Nielsen
  Foto: Peter Nielsen
 • Fotograf: Peter Nielsen
  Foto: Peter Nielsen

Kendetegn

: Længde 54-60 cm, vingefang 123-148 cm. En stor og kraftig måge med kraftigt næb og kantet, "barsk" profil med flad isse og skrånende pande. Adult har grå ryg og vinger med sort vingespids, der har hvid trekant over 2 yderste håndsvingfjer. Vingerne er lange og brede med langsomme, tunge vingeslag. Ben lyserøde, næb gult med orange plet på undernæbbet. Orbitalring gul til orange.

Ungfuglene er lyst gråbrune med mørke arm- og yderste håndsvingfjer og lys kile inderst i hånden. Får gråt på ryggen fra 2. vinter. Halen indrammes af lyst.

Sølvmåge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karen Clausen

Variation

: Opdelingen af sølvmågen i underarter og eventuelle arter har altid været yderst kompliceret - men efter at sølvmågen nu er blevet splittet op i en række arter, er man nået frem til, at den art som er forekommende i Danmark, Larus argentatus, kun forekommer i Nord- og Vesteuropa. De andre nært beslægtede arter forekommer i forskellige mere eller mindre afgrænsede områder på den nordlige halvkugle.

Forveksling

: Ligner en større udgave af stormmåge og er på størrelse med sildemåge. Forveksling er også mulig med den lysere og større gråmåge, der ikke har sorte vingespidser.

Nogle fugle i Baltikum og N: Fennoskandinavien har gule ben(var. "omissus").

Kan også forveksles med: Kaspisk Måge ("cachinnans", Sortehavet), Armensk måge ("armenicus", Ø Tyrkiet og Armenien) og Middelhavssølvmåge ("michahellis", Middelhavet til V Sortehav) som har gule ben og rød orbitalring.

Udbredelse

: Almindelig ynglefugl langs kyster, på øer, ved søer og lokalt på klipper. Talrig overalt, hvor der er føde.

I disse år er den danske bestand af sølvmåger på cirka 55.000 til 60.000 par. Bestanden er blevet tredoblet i løbet af knap 15 år fra 1960.

Iøvrigt yngler sølvmågen i en mængde forskellige racer og nærtstående former langs kysterne af Europa og Nordafrika samt i store dele af Asien og Nordamerika.

Sølvmåge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De fleste er strejffugle, der overvintrer i vore egne farvande. Et mindretal trækker i perioden aug./sept. - med. marts/med. april til Vesteuropa. Danmark besøges på alle årstider af sølvmåger nord- og østfra.

Tidsmæssig fordeling

af Sølvmåge baseret på Naturbasens observationer:
Sølvmåge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sølvmåge - månedlig fordeling

Biologi

: Koloniruger. Yngler normalt første gang 3-4 år gammel og danner gerne par for livet. Polygami forekommer. Bygger en ret stor rede. De 2-3 æg lægges fra ult. april og udruges af begge mager på 28-30 dage. Ungerne er flyvefærdige 35-40 dage gamle.

På ynglepladserne letter fuglene som andre måger på stor afstand og flyver advarende og udskældende i respektfuld højde. Kommer man ungerne for nær, dykker forældrene dog ned over en.

Levested

: Træffes mange steder, oftest ved kysterne, hvor de hviler på bredden, på moler, bygninger i havneområder, fouragerer i brændingen eller efter fiskeaffald i havnebassinerne - på de åbne lossepladser, ofte i enorme flokke - kredsende på rovfuglevis i termikken inde over land - og svævende over skibe i håb om at der falder noget spiseligt af.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Benny Génsbøl: Nordens Fugle, Gad 1991.

Jan Skriver: "Dof-nyt" om ugens fugl, uge 50, 2004.

Mullarney m.fl.: Fugle i felten, L&R 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: