Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Anne Blotting
    Foto: Anne Blotting
  • Fotograf: Anne Blotting
    Foto: Anne Blotting
  • Fotograf: Anne Blotting
    Foto: Anne Blotting

Kendetegn

: Længde 24-28 cm, vingefang 57-63 cm og dermed den største moseterne. Næbbet er relativt kraftigt. Meget korthalet, med lille ofte synlig kløft. Flugt: Rolig moseterneflugt, lidt mere direkte, og med evige dyk efter føde.

Adult sommer: mørkegrå på bryst og bug, i kontrast til hvid kind og undervinger, samt sort kalot. Oversiden grålig. Ben og næb blodrøde.

Adult vinter: Hætten, som nu kun ses bagud fra lige over øjet, er tydelig stribet. Ofte desuden sort plet lige bag øjet. Har modsat Sortternen normalt ikke sort brystsideplet. Overvingen nærmest ensfarvet lysegrå.

Juvenil: mørkt næb, ryggen skællet brungul i kontrast til lysegrå overgump og hale, med halebånd. Vingerne er lysegrå og ret kontrastløse.

Stemme: flugtkald, hæst "cherk"

Hvidskægget Terne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anne Blotting

Udbredelse

: I det sydlige Europa.
Hvidskægget Terne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Trækker i august-oktober til tropisk Afrika, nogle overvintrer i Middelhavsområdet. Flyver retur i april-maj måned

Herhjemme sjældent, med enkelte fugle i foråret, men flest observationer juli-september måned. Områder som, Kongelundsområdet, Bygholm Vejler og Vest Stadil fjord er gode lokaliteter for arten. I Østjylland, forventes det dog, at arten snarest må dukke op i enten Vorup Enge eller Årslev Engsø.

Tidsmæssig fordeling

af Hvidskægget Terne baseret på Naturbasens observationer:
Hvidskægget Terne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvidskægget Terne - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler som Sortterne gerne i kolonier. Reden lægges på flydende vandplanter. Den lægger typisk 3 æg i perioden ultimo april til juni måned. Disse udruges af begge forældrefugle, men dog særligt af hunnen.

Levested

: Moser og næringsrige søer. Uden for yngletiden også ved åbne søer og vandhuller.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mullarney m.fl. Fugle i felten 2000 og Beman m.fl Fuglene i Europa, Nordafrika og mellemøsten 1998

De senest indberettede arter i Naturbasen: