Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Søren Vinding
    Foto: Søren Vinding
  • Fotograf: Søren Vinding
    Foto: Søren Vinding
  • Fotograf: Arnold Houmann
    Foto: Arnold Houmann

Kendetegn

: Længde 18-20 cm, vingefang 43-47 cm. På størrelse med Mudderklire, men har længere, sennepsgule eller orange ben og længere, fint, lige og sort næb. Hovedet er karakteristisk lille og rundt og halsen lang. Dragten er ensfarvet lys okker på ansigt og hele undersiden med lidt lysere undergump og fine, sorte pletter på siden af brystet. Rygsiden er sort med okkerfarvede fjerrande og på issen og halsens bagside ses fine sorte prikker. Stort mørkt øje med lys øjenring.

Ungfuglen ligner den gamle fugl, men har tydeligere skællet overside. Dækfjer sorte med smallere, hvide fjerrande.

Går ofte omkring i kort græs, ofte med nikkende hovedbevægelser. Står ved uro opret (virker da særlig opmærksom pga. det store, stirrende øje), men trykker ved trusler fra overflyvende rovfugle. Kan forveksles med ung Brushane, men er mindre, har kortere næb, mere gule ben, sirlige prikker på brystsiden, og lysere, mindre kontrastrigt ansigt.

I flugten hvor den ligner en lille Hjejle og også flyver hurtigt og direkte som den - har den ingen tydelige vingebånd på oversiden og har heller ikke Brushanens hvide ovaler på overgumpen. På undervingen ses et tydeligt mørkt "komma" på underdækfjerene. Fødderne rager ikke ud bag halen i flugten (som hos Brushane).

Stemme: Normalt tavs ved opflyvning og i flugt, men et trillende pr-r-r-iit kan høres.

Prærieløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Søren Vinding

Forveksling

: Brushane, Hjejle.

Udbredelse

: Yngler i Nordamerika.
Prærieløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sjælden gæst i Danmark (og det øvrige Europa) fra arktisk Nordamerika, hyppigst sensommer og efterår. Der er pt. 27 registrerede fund her i landet siden 1933.

Overvintrer i Sydamerika.

Tidsmæssig fordeling

af Prærieløber baseret på Naturbasens observationer:
Prærieløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Prærieløber - månedlig fordeling

Levested

: Højarktisk, græsklædt tundra med sumpede områder.

Raster især på marker med kort græs, ofte ved menneskeskabte områder som golfbaner og flyvepladser, men også ved vandhuller og mudrede kyster.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten v/Beaman, Klaus Malling Olsen m.fl., Gads Forlag 1998.

Fugle i felten v/Mullarney m.fl., L & R 2004.

De senest indberettede arter i Naturbasen: