Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Poulsen
    Foto: Per Poulsen
  • Fotograf: Thomas Hansen
    Foto: Thomas Hansen
  • Fotograf: Thomas Hansen
    Foto: Thomas Hansen

Kendetegn

: Længde 36 cm ( forlængede halefjer på ca. 10 cm), vingefang 118 cm. Lidt mindre end en Stormmåge med slankere vinger og slankt næb på trekantet hoved.

Kroppens tyngdepunkt ligger ved brystet. Flyver let og elegant, ofte i buer over bølgetoppe, jager vedvarende måger og terner til føden smides.

Adulte har spidse, mellemste halefjer og mørkt næb. Lys fase ligner Mellemkjove, men har højst gråt, uplettet brystbånd, lyse flanker og lidt lysere overside. Mørk fase har sortbrunt hoved og krop, mellemfaser ligner mørke, men har gule halssider.

I vinterdragt og immaturedragter som Mellemkjove; kendes bedst på flugt og proportioner.

Juvenil varierer, men er normalt varmt brun med gyldent nakkebånd. Hovedet har mørke længdestriber. Ligner i øvrigt Mellemkjove, men er svagere båndet, og undervingen er normalt bruntonet af samme nuance som kroppen. Lys dobbeltplet på undervingen er svagere end Mellemkjoves. Mellemste halefjer spidse. Næb som Mellemkjoves, men smallere.

På ynglepladserne høres ridelignende, mjavende skrig, og et gentaget, hårdt kek-kek.

Almindelig Kjove
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Troels Lange

Variation

: Foruden de to hovedformer - den lyse og den mørke - findes arten i varierende mellemformer mellem disse.

Forveksling

: Lille Kjove og Mellemkjove.

Udbredelse

: I Norge, Sverige og Finland findes langt de fleste par i skærgårdene ved kysterne. I Island optræder arten udbredt over hele øen og yngler fortrinsvis på heder - på Færøerne slår fuglen sig ned på græsarealerne inde på øerne.
Almindelig Kjove - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Typisk registreres der pr. år ca. 3.000 Alm.Kjover herhjemme.

Arten er langdistancetrækker med vinterkvarter på havet mellem Vestafrika og Sydamerika. Den forlader ynglepladserne i aug./sept. og vender tilbage i april/maj.

I Danmark ses fuglen på efterårstræk i perioden medio juni til ultimo nov., med maksimum ultimo aug. til ultimo nov. - primært langs Vestkysten ved Skagen og Blåvands Huk, sekundært i Kattegat og Østersøen. Forårstrækket er fåtalligt, det finder sted i perioden primo april til medio juni med maksimum i maj.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Kjove baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Kjove - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Kjove - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler første gang 4-5 år gammel of danner normalt par for livet. Arten ruger parvis eller på gode lokaliteter nogle par sammen i en løst opbygget koloni. De 1-2 æg lægges primo juni og udruges af magerne i fællesskab på 23-28 dage. Ungerne er flyvefærdige 25-30 dage gamle.

Levested

: Yngler ikke i Danmark, men i de fire andre nordiske lande - samt på Færøerne og Svalbard.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens fugle, v/Gensbøl, Gyldendal 2006.

Europas fugle, v/Peterson og Olsen, Gad 1994.

De senest indberettede arter i Naturbasen: