Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Pedersen
    Foto: Lars Pedersen
  • Fotograf: Lars Pedersen
    Foto: Lars Pedersen
  • Fotograf: kim fogt
    Foto: kim fogt

Kendetegn

: Hybrider mellem Sølvmåge og Gråmåge ses nu og da ved den jyske vestkyst. De er ofte lyse og små som Hvidvinget Måge. Disse hybrider vil næsten altid have et mørkere parti ved vingespidsen og i det hele taget udvise træk, der stammer fra Sølvmåge.
Sølvmåge x Gråmåge (hybrid)
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Pedersen

Variation

: Hybridformen viser alle tænkelige overgange mellem Grå- og Sølvmåge. Yngre fugle har svagt mørkere svingfjer og halebånd. Mange hybrider har unge gråmågers fint vatrede dragt og det typiske ’tændstiknæb’. Nogle ligner blege sølvmåger med disses mørke næb, men har ofte bredere, lyse spidser på håndsvingfjerene. Adulte fugle ligner sølvmåger med stærkt reduceret og ofte gråtonet vingespids.

Ydermere kan der være Sølvmåger, der har unormale lyse partier i dragten (leucistiske) eller er helt albinistiske

Forveksling

: De to billeder i Galleriet er kommenteret af Klaus Malling Olsen i artiklen i Forum, fra 25.1.05:

Mange tak for en meget spændende måge. Jeg har fornemmelsen af, at fuglen må have været en "ret stor Hvidvinget".

Grunden til dette er, at jeg synes næbbet er for langt og panden for flad til Hvidvinget. Tegningen i vingespidsen er helt reel: der er sort tegning på yderste håndsvingfjer, og ganske lidt på næstyderste. Kombineret med et indtryk af hovedet, som jeg synes ligner Sølvmåges vover jeg at udnævne fuglen til en hybrid Gråmåge X Sølvmåge. Imod kumlieni taler, at der er for udbredt sort på den yderste håndsvingfjer (ligner antydning af Sølvmåges tegning på denne fjer) til blot at omfatte en smal mørk streg langs yderfanen, som man vil kunne se hos kumlieni. Fuglen virker umiddelbart også for kortvinget og "maskulin" til at stemme på Hvidvinget.

Alternativt kunne det være en Sølvmåge af arktisk oprindelse med minimalt sort i hånden. Den falder dog udenfor hvad jeg har set på arktiske Sølvmåger, så jeg hælder mest til hybrid Sølvmåge x Gråmåge. Hybrid Sølvmåge x Hvidvinget Måge er ukendt, og meget lidt sandsynlig, idet Hvidvinget Måge og Sølvmåge (i så fald amerikansk) yngler i vidt forskellige områder: Hvidvinget Måge (af den "rigtige ": glaucoides) er faktisk endemisk ynglefugl på Grønland, hvor Sølvmåge kun er meget sjælden strejfgæst. Derimod hybridiserer Gråmåge og Sølvmåge en del i Island, hvor jeg har set fugle, der minder om jeres.

Udbredelse

: Island
Sølvmåge x Gråmåge (hybrid) - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I Danmark kan hybridform optræde i samme tidsrum som Gråmåge og Hvidvinget Måge.

Tidsmæssig fordeling

af Sølvmåge x Gråmåge (hybrid) baseret på Naturbasens observationer:
Sølvmåge x Gråmåge (hybrid) - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sølvmåge x Gråmåge (hybrid) - månedlig fordeling

Biologi

: På Island, hvor sølvmågen har bredt sig ind i gråmågens yngleområde, forekommer et af de sjældne tilfælde af ret omfattende hybridisering. Sølvmåge x gråmåge-hybriderne er derfor almindelige i området. Der er måske tale om det, man kalder en hybridsværm (hybridbestand), det vil sige en større gruppe hybrider, der er konkurrencedygtige over for fugle med artsrene karakterer.

Levested

: Island
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Sørensen og Bloch: Fugle i Nordatlanten (Gad 1990)

De senest indberettede arter i Naturbasen: