Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Marie Oved
    Foto: Marie Oved
  • Fotograf: Morten Swayne Storgaard
    Foto: Morten Swayne Storgaard
  • Fotograf: Jens Rasmussen
    Foto: Jens Rasmussen

Atlas

: Rød Tvetand overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Slægten Tvetand er hårede urter med savtakkede, ofte nældebladsagtige, modsatte blade, firkantet stængel og krydret lugt. Fælles for slægtens arter er et svagt uregelmæssigt, 5-tandet og lidt 2-delt bæger. Blomsten er en typisk 2-delt læbeblomst, 2-delt krone med langt rør, hvælvet overlæbe og 3-fliget underlæbe, hvor de 2 sideflige dog i reglen er ganske små, men løber ud i 2 spidste tænder. Underlæbens store midterflig er tydeligt 2-lappet. Delfrugterne er små, trekantede og med vedhæng, tilpasset myrespredning. Støvknapperne er hårede.

Arten Rød Tvetand er indtil 35 cm høj, med firkantet stængel og ægformede, modsatte blade, som er rundtakkede og langstilkede forneden og kortstilket til siddende foroven. Den har en ram-aromatisk, men ikke særlig stærk lugt, i lighed med de fleste arter i læbeblomstfamilien. Kronen er lyst purpurrød, indtil 20 mm lang og med overlæben ca. 6 mm lang. Kronrøret er længere end bægret og med indvendig hårkrans. De nedre støtteblade i blomsterstanden er længere end brede.

Rød Tvetand
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jesper Moeslund

Forveksling

: Fliget Tvetand kendes let på de fligede blade og på, at den indvendige hårkrans i kronrøret kun er svagt udviklet. Rød- og Fliget Tvetand ligner hinanden meget, men ser ikke ud til at krydse.

Nyrebladet Tvetand har nyreformede blade, og støttebladene forneden i blomsterstanden er bredere end lange. Bægret er længere, indtil 12 mm, og af længde med kronrøret.

Liden Tvetand har bæger meget kortere end kronrøret og rundlappede, næsten halvcirkulære støtteblade.

Udbredelse

: Yderst almindelig i hele landet, især på næringsrig jord.
Rød Tvetand - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer april-oktober, i milde vintre også i vinterhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Rød Tvetand baseret på Naturbasens observationer:
Rød Tvetand - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rød Tvetand - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig urt med insektbestøvning af blomsterne. Frøene har et lille olielegeme, der efterstræbes af myrer, og spredes ved at myrerne slæber afsted med frøene. Desuden spredes de ved vindslyngspredning og med markredskaber etc.

Det videnskabelige slægtsnavn Lamium kommer af græsk "laimos"="svælg" og hentyder til at de 2-læbede blomsters brede, åbne kronrør leder tanken hen på et svælg, man kigger ned i. Det latinske artsnavn "Purpureum" betyder "purpurrød" og sigter til blomsternes farve.

Det danske slægtsnavn "Tvetand" hentyder til, at underlæbens to sideflige hos nogle arter løber ud i hver en spids tand (ikke særlig tydeligt hos de fleste danske arter).

Levested

: Ukrudt i haver, på dyrkede marker, ruderater og agerjord m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: