Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Susanne Boesen
    Foto: Susanne Boesen
  • Fotograf: Mette Flyvbjerg
    Foto: Mette Flyvbjerg
  • Fotograf: Mette Flyvbjerg
    Foto: Mette Flyvbjerg

Atlas

: Skov-Galtetand overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En kraftig, indtil meterhøj flerårig plante, der er blødt håret og opadtil noget kirtelhåret.

Stænglen er 4-kantet og kan være noget forgrenet.

Bladene er langstilkede, æg-hjerteformede, spidse og groft savtakkede.

Blomsterne er ret store og purpurrøde blomster med hvidplettet underlæbe. De sidder i kranse i de øvre bladhjørner og danner en akslignende stand i spidsen af stænglen og dens grene.

Hele planten har som øvrige arter i slægten en karakteristisk kraftig ram lugt, der både er krydret og stinkende.

Skov-Galtetand
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Woelders

Forveksling

: Bladene kan have en overfladisk lighed med nældeblade, men der er sådan set ingen oplagte forvekslingsmuligheder, især ikke, når den er i blomst.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder, men især øst for isens hovedstilstandslinje.
Skov-Galtetand - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Skov-Galtetand baseret på Naturbasens observationer:
Skov-Galtetand - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skov-Galtetand - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning og vegetativ formering via den krybende jordstængel.

Etymologi:

Se omtalen ved Ager-Galtetand.

Silvatica af latin silva: skov betyder "voksende i skove".

Levested

: På næringsrig bund i skove, ofte sammen med Stor Nælde, og især, hvor bunden er rig på plantetilgængeligt kvælstof som f.eks. i askeskov.

I nyere tid har den bredt sig til haver m.v., hvor den optræder som ukrudt med stigende hyppighed.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: