Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Steen HøjmarkJensen
    Foto: Steen HøjmarkJensen
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Atlas

: Storblomstret Brunelle overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den ligner Almindelig Brunelle og er tæt beslægtet med denne.

Slægten Brunelle kendes let på den aksligende blomsterstand i forbindelse med den 4-kantede stængel.

Storblomstret Brunelle adskiller sig fra Almindelig Brunelle ved at have meget større, 25-30 mm. store blomster af læbeblomsttypen, hvor de kun er 10-15 mm. lange hos Almindelig Brunelle.

Storblomstret Brunelle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilhelm Dalgaard

Variation

: Den kan krydse med Almindelige Brunelle, og disse krydsninger kan være svære at bestemme.

Forveksling

: Den eneste oplagte forvekslingsmulighed er med Almindelig Brunelle, men denne har langt mindre blomster.

Udbredelse

: Den vokser kun på skrænterne ved Kyndbyværket i Hornsherred og ved nogle få gravhøje også i Hornsherred.

Den udsås nu og da med vildfrøblandinger.

Storblomstret Brunelle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Storblomstret Brunelle blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Storblomstret Brunelle baseret på Naturbasens observationer:
Storblomstret Brunelle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Storblomstret Brunelle - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Se omtalen af Almindlelig Brunelle. Grandiflora betyder storblomstret.

Levested

: Tørre skrænter og gravhøje.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: