Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen

Atlas

: Have-Guldnælde overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 50 cm. høj ugrenet eller svagt forgrenet plante.

Den ligner meget Almindelig Guldnælde, men er kraftigere i væksten og afviger i følgende:

De sølvgrå pletter på bladene danner store plamager, der ikke er adskilt af grønne bælter.

Blomsten er større og kraftige med 8-10 mm. bred overlæbe og Bæger, der i frugtstadiet er 12-15 mm. langt.

Have-Guldnælde
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mette le Fèvre

Forveksling

: Have-Guldnælde: store sammenhængende, sølvgrå pletter eller plamager på bladene.

Bægret er i frugtstadiet 12-15 mm. langt.Overlæbe 8-10 mm. bred.

Blade ægformede: bredde 70-85 pct. af længden.

Almindelig Guldnælde:

Mindre sølvgrå pletter, der ikke er sammenhængende, men adskilt af grønne bælter.

Bæger i frugtstadiet: 10-12 mm. langt, overlæbe 6-8 mm. bred.

Blade nærmest nyreformede med tendens til hjerteformet grund, bredde 85-100 pct. af længden.

Udbredelse

: Have-Guldnælde er almindelig som forvildet i store dele af landet og er i nogle bynære skovområder næsten at betragte som landskabsukrudt. Angivelse af Guldnælde fra Midt-,Vest- og Nordjylland er sandsynligvis Have-Guldnælde.
Have-Guldnælde - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomster maj-juni, men kan genkendes vegetativt det meste af året.

Tidsmæssig fordeling

af Have-Guldnælde baseret på Naturbasens observationer:
Have-Guldnælde - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Have-Guldnælde - månedlig fordeling

Biologi

: Som Almindelig Guldnælde, men den vegetative formering med udløbere er kraftigere og mere effektiv.

Etymologi:

Se Almindelig Guldnælde.

Underartsnavnet argentatum betyder sølvagtig, sølvfarvet.

Guldnælde hentyder naturligvis til de gule blomster.

Det ser ikke ud til, at Almindelig og Have-Guldnælde hybridiserer, og der er sandsynligvis tale om 2 "gode" arter uden indbyrdes genflow.

Begge taxa af Guldnælde, men især Have-Guldnælde, optræder ret tit mere eller mindre stedsegrønt med blade der helt eller delvis overlever vinteren, i alt fald, hvis denne ikke er for kold.

Levested

: Frodig-næringsrig bund haver, parker, bynære skove og krat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: