Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Peter Kvist
    Foto: Lars Peter Kvist
  • Fotograf: Mogens Poulsen
    Foto: Mogens Poulsen
  • Fotograf: Christian Bertelsen
    Foto: Christian Bertelsen

Atlas

: Pyramide-Læbeløs overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den har tydeligt 4-sidet pyramideformet blomsterstand, da højbladene sidder i 4 rækker aftagende i størrelse opadtil. Højbladene er tydeligt større end blomsterne og stærkt violet anløbne.

Ellers ligner den Krybende Læbeløs, men modsat denne, har den ingen udløbere, og er tydeligt uldhåret.

Pyramide-Læbeløs
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Inge Nagstrup

Forveksling

: Krybende Læbeløs er helt eller næsten glat; dens højblade kan være mere eller mindre kantstillede som hos Pyramide-Læbeløs, men blomsterne er større i forhold til højbladene. Og hvor Pyremide-Løbeløs er tydeligt uldhåret og uden udløbere, så er Krybende Læbeløs næsten glat og med udløbere.

Udbredelse

: Den findes temmelig sjældent til hist og her i Vest- og Nordjylland og på Bornholm og er ellers sjælden til fraværende.
Pyramide-Læbeløs - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Pyramide-Læbeløs baseret på Naturbasens observationer:
Pyramide-Læbeløs - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pyramide-Læbeløs - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt, hvis blomster bestøves af langsnablede insekter. Den har som Krybende Læbeløs myrespredning af frøene, idet frugterne bærer et lille olieholdigt legeme, som myrerne efterstræber.

Etymologi:

Læbeløs fordi overlæben i blomsten er meget kort. Ajuga er formentlig en fejllæsning af latin: abigo="fordriver" , der i oldtiden betegnede en sydeuropæisk art af slægten, der anvendtes til fosterfordrivelse. Pyramide sigter til blomsterstandens form.

Levested

: I bakkede skove og mellem krat på ret mager bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: