Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang

Atlas

: Lammeøre overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den bliver indtil 60 cm. høj og er karakteristisk stærkt og tæt hvidfildet.

Den danner hyppigt sterile bladrosetter.

Lammeøre høre til Galtetandslægten og har den for arten karakteristiske blomsteropbygning ned næsten regelmæssigt bæger og 2-læbet krone med hvælvet overlæbe og 3-fliget underlæbe,

Lammeøre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hans Lind

Forveksling

: Med den karakteristiske læbeblomst af galtetand-typen og den stærkt hvidfiltede fremtræden er der ingen reelle forvekslingsmuligheder.

Udbredelse

: De nærmeste steder, hvor den findes naturligt forekommende, er Tyrkiet og Krim.

Den er forvildet fra dyrkning, dyrkes stadig hyppigt, og optræder stadig tiere som forvildet i især bynære omgivelser.

Lammeøre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august og kan erkendes på den hvidfiltede fremtræden det meste af vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Lammeøre baseret på Naturbasens observationer:
Lammeøre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lammeøre - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne og vindslyngspredning af frøene. Den har også vegetativ formering med underjordiske udløbere, hvilket er den hyppigste formeringsform hos os.

Det er usikkert om den kan frøformere sig under det herskende klima i Danmark, men bør holdes under observation i den henseende, da gennemsnitstemperaturerne er stigende.

Etymologi:

Stachys er græsk for aks og hentyder til den aksformede blomsterstand.

Galtetand: De ydre støvknapper kommer til at stikke uden for overlæbens rand og sammenlignes med hugtænderne hos en orne.

Byzantina betyder "fra Byzans". Det danske navn Lammeøre skyldes den lodne, hvidligere fremtræden.

Levested

: Grøfter, vejkanter, ruderater, gamle haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: