Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Bent Vestergård Petersen
    Foto: Bent Vestergård Petersen
  • Fotograf: Ole Hansen
    Foto: Ole Hansen
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Atlas

: Almindelig Guldnælde overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 40 cm. høj ugrenet eller svagt grenet plante.

Blomsten er gul og af den typiske læbeblomsttype. Stænglen er firkantet og hele planten har en krydret-ram lugt, der let mærkes ved gnidning af blade m.v.

Blomsterstanden består af kranse med indtil 8 blomster og med støtteblade foroven på stænglen.

Blomstens overlæbe er 6-8 mm. bred og bægret i frugtstadiet 10-12 mm. langt.

Bladene er forsynet med sølvgrå pletter, der ikke er sammenhængende, men adskilt af grønne bælter.

Almindelig Guldnælde
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hanne Farnæs

Variation

: Der er stor variation i størrelsen og udbredningen af de sølvgrå pletter på bladene, men de er næsten altid usammenhængende og adskilte af grønne bælter.

Forveksling

: Den eneste vanskelige forvekslingsmulighed er med Have-Guldnælde, der ligner meget, men har sammenhængende sølvgrå pletter eller plamager på bladene, ikke adskilt af grønne bælter.

Have-Guldnælde har smallere blade (bredde 70-80 pct. af længden), lidt større blomster (overlæbe 8-10 mm. bred) og lidt større bæger (12-15 mm.)

Udbredelse

: Almindelig på Øerne, Bornholm, Øst- og Sydøst-Jylland, dog ret sjælden i Nordsjælland.
Almindelig Guldnælde - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Almindelig Guldnælde blomstrer maj-juni, men de karakteristiske plettede blade kan ses det meste af vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Guldnælde baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Guldnælde - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Guldnælde - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt, hvis blomster bestøves af insekter. Den har også effektiv vegetativ formering med udløbere. Delfrugterne er små og med olieholdigt vedhæng, der indikerer myrespredning.

Almindelig og Have-Guldnælde regnes for underarter af samme art, men det ser ikke ud til, at de hybridiserer, og der er sandsynligvis tale om særskilte arter.

Etymologi:

Lamiastrum betyder "lamium-agtig". Lamium er slægtsnavnet for den nærtstående slægt Tvetand og betyder "svælg" (fra græsk: laimos=svælg) hentydende til de 2-læbede blomster med åbent svælg.

Artsnavnet galeobdolon er af græsk gale=væsel og bdolos=stank, altså "væselstank" og hentyder til plantens kraftige krydret-rammelugt.

Guldnælde hentyder naturligvis til de skinnende gule blomster.

Levested

: LIdt fugtig, næringsrig og gerne kalkholdig bund i løvskove og krat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: