Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kim Hansen
    Foto: Kim Hansen
  • Fotograf: Kim Hansen
    Foto: Kim Hansen
  • Fotograf: Kim Hansen
    Foto: Kim Hansen

Atlas

: Nyrebladet Tvetand overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil ca. 40 cm høj, enårig og ofte ret grov plante, hvis stængel er ugrenet eller med ret svage sidegrene.

Den ligner Rød Tvetand, men har nyreformede, grovtakkede stængelblade. der er tydeligt bredere end lange. Bladtakkerne er rundagtigt-butte og ikke spidse som hos Rød Tvetand. De øvre blade, støttebladene i blomsterstanden, er kortstilkede til næsten siddende, de nedre er tydeligt stilkede.

Kronrøret er af længde med eller lidt længere end bægret. Underlæben er savtakket og ret svagt todelt

Nyrebladet Tvetand
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Hansen

Forveksling

: Den ligner Rød Tvetand en del, men adskilles fra denne på de rundtakkede, nyreformede blade og de uregelmæssigt savtakkede flige på underlæben.

Den kan ligne Liden Tvetand på bladene, men disse er bredere og nyreformede. Bægret er omtrent af længde med kronrøret, hvor det kun er ca. 1/4 af kronrørets længde hos Liden Tvetand.

Hos Liden Tvetand er bægrets flige af længde med bægerrøret og tiltrykte efter afblomstring; hos Nyrebladet Tvetand er bægerfligene tydeligt længere end bægerrøret og udstående efter afblomstring.

Nyrebladet Tvetands har takket underlæbe i blomsten, hvor denne er hel hos de øvrige arter i sægten.

Udbredelse

: Nyrebladet Tvetand er ret hyppig i Syd-, Nord- og Vestjylland, sjælden eller manglende i det øvrige Danmark. Den er dog muligvis under udbredelse på Øerne og i Østjylland.
Nyrebladet Tvetand - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-september.

Tidsmæssig fordeling

af Nyrebladet Tvetand baseret på Naturbasens observationer:
Nyrebladet Tvetand - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Nyrebladet Tvetand - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig urt med insektbestøvning af blomsterne og tilpasning til myrespredning af frøene (olieholdigt vedhæng, som myrerne slæber af sted med).

Det videnskabelige slægtsnavn Lamium kommer af græsk "laimos"="svælg" og hentyder til at de 2-læbede blomsters brede, åbne kronrør leder tanken hen på et svælg, man kigger ned i.

Det danske artsnavn går naturligvis på bladenes form. Det latinske artsnavn "confertum" betyder "sammenpresset" og sigter til blomsterstanden, som ofte er tættere og og mere samlet i den øverste del af planten, end tilfældet er for de øvrige arter i slægten.

Levested

: Agerjord, havejord, ruderater.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: