Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ragnhild sørensen
    Foto: Ragnhild sørensen
  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Atlas

: Korsknap overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den har nedliggende vækst med meterlange 4-kantede, krybende og rodslående stængler Hvorfra der fra bladhjørnerne fremkommer indtil 20 cm. høje blad- og blomsterbærende skud.

Blomsterne sider i ensidigt vendte og fåbolomstrede klaser i løvbladenes hjørner. Efter blomstringen bøjer de blomstrende skud sig ned mod jorden og bliver rodslående og vokser videre som nedliggende ranker.

Den har både tvekønsblomster og rene hunblommster med rudimentære, forkrøblede støvdragere.

I tvekønsblomsterne kan man se, at de 4 støvfang modnes 2 og 2 og hver er tvedelte. - I et sæt modne støvknapper sidder de spaltede dele således, at de danner et kors. Senere når det næste par modner, kan man se et tydeligt kors - og lidt lavere et mere vissent kors.

Bladene er nyreformede til ægformede.

Kronen er rørformet med 2-læbet krone og 5-tandet bæger. Kronens overlæbe er udrandet i spidsen og uderlæben er 3-fliget med stor midterflig - dannet ud fra de oprindeligt 6 kornblade.

Korsknap har en karakteristisk ram-krydret lugt.

Korsknap
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Forveksling

: Mange læbeblomstrede har 4-kantet stængel og krydret lugt. Men Korsknaps vækstform med de meter lange, rodslående nedliggende stængler og blomstrende sideskud er karakteristisk. Det samme er de tvedelte støvknapper, der 2 og 2 danner kors. Lugten minde om f.eks. Guldnælde m.v., men har nogle karakteristiske komponenter man hurtigt lærer sig at kende.

Udbredelse

: Korsknap er almindelig til meget almindelig på egnede voksesteder i hele Danmark.
Korsknap - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli, men kan antræffes sentblomstrende om efteråret.

Tidsmæssig fordeling

af Korsknap baseret på Naturbasens observationer:
Korsknap - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Korsknap - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne og også med effektiv vegetativ formering med de rodslående udløbere.

Smagen er skarp og bitter Det er en gammel lægeplante, hvis blade blev lagt på sår og bylder for at læge disse. Den har også været brugt i urteteer.

Glechoma af græsk glekhon betegner en mynteart. Korsknap skyldes de kors som støvdragerner danner 2 og 2 med deres tvedelte støvfang. Hederacea betyder "vedbendagtig" og sigter til bladenes form, hvilket vel er knap så indlysende.

Levested

: På muldrig, lidt skygget fugtig bund i enge, moser og skove. Den kan også optræde som have- og markukrudt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: