Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Døvnælde overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Døvnælde er indtil 50 cm høj, opret, og med firkantet hul stængel, der i reglen er ugrenet. Bladene er modsatte, nældeagtige, kortstilkede, æg-hjerteformede og ret stivhårede. Blomsten er hvid, svagt korthåret og en karakteristisk læbeblomst med over- og underlæbe.

Modsat de fleste andre danske medlemmer af læbeblomstfamilien har Døvnælde ingen aromatisk lugt.

Døvnælde
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Forveksling

: Døvnælde kan i blomst ikke forveksles med andre vilde danske planter.

Uden synlige blomsterkarakterer ligner den så mange andre læbeblomstrede, men de vegetative forvekslingsmuligheder i læbeblomstfamilien har aromatisk lugt.

Bladene er nældeagtige, men uden brændhår og med ikke nær så skarpe takker som Stor Nælde.

Udbredelse

: Døvnælde er meget almindelig på næringsrige lokaliteter landet over. Den optræder også som have- og agerukrudt.
Døvnælde - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-august, men kan undertiden ses blomstre senere og i milde vintre tæt op ad huse og andre lunere steder.

Tidsmæssig fordeling

af Døvnælde baseret på Naturbasens observationer:
Døvnælde - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Døvnælde - månedlig fordeling

Biologi

: Planten er en flerårig urt, der ofte er bestanddannende pga. den krybende jordstængel.

Planten er formentlig fosforbetinget, og kan som Stor Nælde holde sig længe ved gamle ruiner, byggetomter o.l.

Levested

: Døvnælde vokser på næringsrige steder nær bebyggelser, i haver o.l.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter af Skytte-Christiansen (Branner & Koch 1958),

De senest indberettede arter i Naturbasen: