Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Susanne Nielsen
    Foto: Susanne Nielsen
  • Fotograf: Peter Christensen
    Foto: Peter Christensen
  • Fotograf: Birgit Knudsen
    Foto: Birgit Knudsen

Atlas

: Fladfrugtet Vandstjerne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den findes som de fleste øvrige arter af vandstjerne i en sumpform, en rosetform og en ren undervandsform. Rosetformen og undervandsformen er de almindeligste. Undervandsformens skud kan blive flere meter lange.

Undervandsbladene er er smalt spatelformede til linjeformede og med 2 fremadpegende takker i bladenden.

Rosetbladene er bredt spatelformede til elliptisk-kantede og flyder mere eller mindre i vandoverfladen. Der forekommer mange overgangsformer til undervandsbladene øverst i skuddene. Det er en vejledende, og ikke helt pålidelig karakter, at man ofte kan iagttage en mere eller mindre afrundet rhombeform på rosetbladene, modsat forholdene hos andre arter i slægten.

Sumpformen er kortleddet og har ca. 1 cm. lange spatelformede blade.

Undervandsformen er steril. Roset- og sumpformen har brune frugter > 1,3 mm. med smal, men i reglen tydelig lys vingekant. De er parvis næsten parallelle, d.v.s. med ikke tydeligt divergerende spidser.

Fladfrugtet Vandstjerne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Susanne Nielsen

Variation

: Fladfrugtet Vandstjerne er overordentlig variabel i bladkaraktererne og den vegetative udvikling.

Forveksling

: Fra Storfrugtet Vandstjerne adskilles den på frugterne, som har smal (men tydelig vingekant) og på at frugterne set ovenfra er parallelle. Hos Storfrugtet Vandstjerne har frugterne tydelig og bred vingekant - og har tydeligt indbyrdes divergerende spidser.

Storfrugtet Vandstjerne har mere rundagtige rosetblade med ret skarp overgang til en kort stilk, hvor Roset-Vandstjerne har spatelformet-kantede rosetblade. Men p.g.a. Fladfrugtet Vandstjernes store variation, bør vegetative karakterer bruges med yderste forsigtighed og er ikke 100 pct. pålidelige.

I felten er det næsten kun muligt at adskille den fra Roset-Vandstjerne på frugterne, som kun er ca. 1 mm. lange, mørkebrune og helt uden lys vingekant hos Roset-Vandstjerne - 1,3-1,6 mm. lange og med smal, men tydelig vingekant hos Fladfrugtet Vandstjerne. Hos Roset-Vandstjernes umodne frugter stritter støvfangene op, hvor de er stærkt bueformede hos Fladfrugtet Vandstjerne.

Roset-Vandstjerne har smallere rosetblade end Fladfrugtet Vandstjerne; men p.g.a. stor variation er denne og andre bladkarakterer næsten ubrugelige i felten til en sikker adskillelse.

Smalbladet Vandstjerne kan adskilles fra Fladfrugtet o.a. arter af Vandstjerne på at have klokrummede spidser på undervandsbladene.

Udbredelse

: Fladfrugtet Vandstjerne er almindelig på Øerne og i Østjylland, og er ellers lidt mindre almindelig. - Den er klart vores almindeligste og økologisk vigtigste art af slægten.
Fladfrugtet Vandstjerne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-september og kan findes vegetativt det meste af vækstsæsonen. Modne og umodne frugter kan findes fra juli.

Tidsmæssig fordeling

af Fladfrugtet Vandstjerne baseret på Naturbasens observationer:
Fladfrugtet Vandstjerne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fladfrugtet Vandstjerne - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig vand- eller sumpplante, hvor de nedre dele af planten overlever vinteren.

Etymologi:

Se Storfrugtet Vandstjerne. Platycarpa betyder fladfrugtet og hentyder til, at delfrugterne set ovenfra er fladtrykte og sidder 2 og 2 parallelt.

Levested

: Vandløb, grøfter, kanaler og også i motorvejssøer og damme. Voksestederne er ofte næringsrige. Arten er ret hårdfør over for eutrofiering og hårdhændet vandsløbsvedligeholdelse og findes ofte, hvor andre vandplanter mangler.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Vandplanter - vejledning i bestemmelse af planter i søer og vandløb, Miljøministeriet,

Miljøstyrelsen, Danske Miljøundersøgelser. Sten Moeslund et al.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: