Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Leth
    Foto: Peter Leth

Atlas

: Roset-Vandstjerne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En vand- og sumpplante.

Vand- og rosetformen kan have indtil meterlange, rankede og noget grenede skud. Sumpformen bliver næppe mere end 10 cm. høj.

Vandformen har en flydende roset af smalt elliptiske lysegrønne blade. Undervandsbladene ligner meget rosetbladene, men er smallere.

Frugten er mørkebrun ca. 1 mm. lang, helt uden vingekant, og med lange, ret vedvarende opadstrittende støvfang.

Variation

: I den vegetative variationsbredde er der betydeligt overlap med især Fladfrugtet Vandstjerne.

Forveksling

: Roset-Vandstjerne kan ofte kendes på det smalt lancetformede flydeblade, der er uden tilløb til kantede former, som ofte ses hos Fladfrugtet Vandstjerne. Men især Fladfrugtet Vandstjerne kan optræde i former, der ligner meget vegetativt. Man kan ikke få en helt sikker bestemmelse uden at inddrage frugtkarakterer (bortset fra Smalbladet Vandstjerne):

Fladfrugtet Vandstjerne har større 1,3-1,5 mm. lange frugter med en smal, men tydelig vingekant, hvor Roset-Vandstjerne har smal (0,1 mm.) bred vingekant og Storfrugtet Vandstjerne har endnu bredere vingekant.

Smalbladet Vandstjerne kan udskilles fra Roset- o.a. arter i slægten på at have klokrummede spidser på undervandsbladene.

Udbredelse

: Den forekommer hist og her i det meste af landet. Men det er svært at vurdere hyppigheden og udbredelsen, da den utvivlsomt ofte forveksles og sammenblandes med især Fladfruget Vandstjerne.
Roset-Vandstjerne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-september og frugterne kan ses ultimo juni- medio oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Roset-Vandstjerne baseret på Naturbasens observationer:
Roset-Vandstjerne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Roset-Vandstjerne - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig vandplante, hvor de nedre skuddele overvintrer. Bestøvningen foregår i vandigt miljø.

Levested

: I roligt, næringsrigt, men ikke for eutrofieret vand: damme, langsomt flydende åer, dyndbund.

Den kan også optræde som pionerplante i f.eks. nygravede grøfter og kanaler,motorvejssøer og nygravede regnvandsbassiner o.l.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Miljøstyrelsen, Danske Miljøundersøgelser. Sten Moeslund et al.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: