Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hanne  bjørnhart
    Foto: Hanne bjørnhart
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen

Atlas

: Krans-Mynte overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Vigtige karakterer: Kraftig myntelugt, adskilte blomsterkranse, som ikke er hovedformet samlede i stængelspidsen, bæger med sylformet tilspidsede tænder, som er tydeligt længere ned brede.

Stænglen er forgrenet og indtil meterhøj.

Krans-Mynte er krydsningen mellem Ager- og Vand-Mynte, de fleste karakter er intermediære, og ikke bægertænderne. Væksten er ofte tydeligt kraftigere end forældrearterne. Den er sædvanligvis steril og uden fuldt udviklet pollen.

Bægret har korthåret til næsten glat stilk. Kronen er håret indvendigt.

Krans-Mynte
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Lillethorup

Variation

: Krans-Mynte er meget variabel i behåring m.v..

Forveksling

: Ager-Mynte har kort trekantede bægertænder omtrent så lange som brede, hvor Krans-Myntes bægertænder er sylformet tilspidsede og tydeligt længere end brede.

Vand-Mynte har langt tilspidsede bægertænder, tydeligt længere end brede og helt eller næsten hovedformet samlet blomsterstand.

Udbredelse

: Hist og her i det meste af landet, i nogle egne opleves den som næsten almindelig.
Krans-Mynte - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Krans-Mynte baseret på Naturbasens observationer:
Krans-Mynte - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Krans-Mynte - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt, der i reglen er steril, men spreder sig ved skud fra den krybende jordstængel.

Levested

: Søbredder, langs vandløb og i rørsumpe.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: