Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Hanne  bjørnhart
    Foto: Hanne bjørnhart
  • Fotograf: Martin Sjøstrøm
    Foto: Martin Sjøstrøm

Atlas

: Almindelig Skjolddrager overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den har vandret krybende jordstængel og indtil 50 cm. høje 4-kantede stængler, som bærer kortstilkede til næsten siddende modsatte blade ned rundtakket rand og hjerteformet grund.

Blomsterne er ret store og mørkt himmelblå og sidder i hjørnerne af de øvre stængelblade.

Modsat de fleste andre læbeblomstrede er Almindelig Skjolddrager nærmest lugtløs.

Almindelig Skjolddrager
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hanne bjørnhart

Forveksling

: Den sjældne løgurt lugter af hvidløg og citron og har mindre lyserøde blomster siddende i kranse.

Spydbladet Skjolddrager (S. hastifolia) har blade med spydformet grund og er i Danmark kun på Bornholm - og måske tidligere på "Sydhavsøerne"

Høj Skjolddrager, som er meget sjældent forvildet fra dyrkning, har grovtakkede blade og meget korte støtteblade i blomsterstanden.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i hele landet, dog lidt mindre almindelig i Midt- og Nordjylland.
Almindelig Skjolddrager - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Skjolddrager baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Skjolddrager - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Skjolddrager - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af langsnablede bestøvende insekter og vegetativ formering ved skud fra jordstænglen.

Det latinske Scutellaaria af scutella ="offerskål", der hentyder til bægrets afrundede underlæbe, hvor Delfrugterne ligger som i en lille flad skål, efter at overlæben er faldet af. Skjolddrager udspringer af en misforståelse af det latinske slægtsnavn, som man troede var af Scutellum=lille skjold (scutum=skjold), hvor man troede at det hentydede til puklen på bægrets overlæbe, der sammenlignedes med et lille skjold.

Det danske slægtsnavn er en oversættelse hidrører fra den fejlagtige forståelse af slægtsnavnet. Skjolddrager burde hedde "offerskål" eller "offerskålholder".

Levested

: Frodige enge, rørsumpe, bredder af søer og vandløb.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: