Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Poul Evald Hansen
    Foto: Poul Evald Hansen
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Jørgen  Olsen
    Foto: Jørgen Olsen

Atlas

: Fliget Tvetand overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Slægten Tvetand er hårede urter med savtakkede, ofte nældebladsagtige, modsatte blade, firkantet stængel og krydret lugt. Fælles for slægtens arter er et svagt uregelmæssigt, 5-tandet og lidt 2-delt bæger. Blomsten er en typisk 2-delt læbeblomst, 2-delt krone med langt rør, hvælvet overlæbe og 3-fliget underlæbe, hvor de 2 sideflige dog i reglen er ganske små, men løber ud i 2 spidste tænder. Underlæbens store midterflig er tydeligt 2-lappet. Delfrugterne er små, trekantede og med vedhæng, tilpasset myrespredning. Støvknapperne er hårede.

Arten Fliget Tvetand er en indtil 30 cm høj enårig plante, der er fra svagt til noget forgrenet. Den ligner meget Rød Tvetand, men kendes på de tydeligt lappet-fligede blade. Desuden har den til forskel fra Rød Tvetand ret kronrør, som højst har rudimentært udviklet hårkrans på indersiden; desuden er bægret næsten af længde med kronrøret og i reglen ikke tydeligt kortere som hos Rød Tvetand. Støttebladene i blomsterstanden (dvs. de synlige blade i højde med blomsterne) er længere end brede og tydeligt stilkede. Stænglen er firkantet som hos de fleste øvrige læbeblomstrede. Planten har som mange andre læbeblosmtrede også en krydret-ram lugt ved knusning og gnidning; lugten er kendelig, men ikke meget kraftig. Plantens delfrugter er små og trekantede og med vedhæng tilpasset myrespredning.

Fliget Tvetand
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Variation

: Hårkransen på indersiden af kronrøret kan være ret tydelig.

Forveksling

: Fliget Tvetand ligner især Rød Tvetand en del, men adskilles let fra denne på de fliget-lappede blade.

Liden Tvetand har bæger, der er meget kortere end kronrøret, og rundagtige blade.

Nyrebladet Tvetand har støtteblade i blomsterstanden der er bredere end lange og rundagtigt nyreformede; de er kortstilkede til næsten siddende. Men nyrebladet Tvetand har også bæger omtrent af længde med kronrøret. Nyrebladet Tvetand er et almindelig i Nord-, Vest- og Sydjylland, men sjælden eller fraværende i det øvrige Danmark.

Plettet Tvetand er flerårig og blomsternes underlæbe er plettet og med 2 kraftige sidelapper, længere end brede. Sjældent forvildet fra dyrkning.

Udbredelse

: Fliget Tvetand er almindelig i store dele af landet, men ikke helt så almindelig som Rød Tvetand. Udbredelsen er noget uregelmæssig, og der synes at være en vis tendens til, at de to arter delvis vikarierer for hinanden. Fliget Tvetand kan lokalt være meget talrig.
Fliget Tvetand - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten kan træffes blomstrende april-oktober og i milde år også de øvrige måneder.

Tidsmæssig fordeling

af Fliget Tvetand baseret på Naturbasens observationer:
Fliget Tvetand - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fliget Tvetand - månedlig fordeling

Biologi

: Fliget Tvetand er en enårig urt med insektbestøvning af blomsterne. Frøene har tilpasning til myrespredning: med et lille olielegeme, der efterstræbes af myrer. Desuden spredes de ved vindslyngspredning, med markredskaber etc.

Det videnskabelige slægtsnavn Lamium kommer af græsk "laimos"="svælg" og hentyder til at de 2-læbede blomsters brede, åbne kronrør leder tanken hen på et svælg, man kigger ned i.

Det videnskabelige artsnavn "hybridum" hentyder til, at nogle botanikere har anset den for at være en artshybrid mellem Rød Tvetand og Liden Tvetand. Dette er nok ikke rigtigt, da den sætter frugt på fuldstændigt normal måde og holder sig fuldstændigt konstant ved frøformering.

Det danske slægtsnavn "Tvetand" hentyder til, at underlæbens to sideflige hos nogle arter løber ud i hver en spids tand (ikke særlig tydeligt hos de fleste danske arter).

Levested

: Fliget Tvetand vokser som ukrudt i haver, på marker, langs vejkanter, på ruderater m.v. Den har omtrent samme bioltoper som Rød Tvetand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: