Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Frank Desting
    Foto: Frank Desting
  • Fotograf: Bjørn  Grøn
    Foto: Bjørn Grøn
  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm

Kendetegn

: Vingefang 62-80 mm. Forvingerne er gråmelerede med lettere utydeligt nyremærke og tegninger. Bagvingerne er nærmest vinrøde, med sort mellemlinie og bredt sort sømbånd.
Rødt Ordensbånd
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frank Overgaard Nielsen

Variation

: Forvingernes grundfarve og tegninger (og tilstedeværelsen af samme) kan variere en del.

Forveksling

: Kan forveksles med 4 af de andre danske ordensbånd, men kendes på bagvingens ydre mellemlinie som kun når halvvejs ind i vingen, og som har et markant indadgående hak på midten.

Udbredelse

: Almindelig og udbredt i Danmark, men mere sparsomt forekommende i Nord- og Vestjylland.
Rødt Ordensbånd - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago fra sidst i juli til et stykke ind i oktober, larven fra først i maj (hvor den klækker) til først i juli.

Tidsmæssig fordeling

af Rødt Ordensbånd baseret på Naturbasens observationer:
Rødt Ordensbånd - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødt Ordensbånd - månedlig fordeling

Biologi

: Imago (den voksne sommerfugl) søger ivrigt til lyslokning, men har absolut også en forkærlighed for sukkerholdige søde ting. Den kan derfor tiltrækkes i antal på rødvinslokning/sukkerlokning i efterårets første kolde nætter, og i september-oktober findes, når den suger saft på rådden nedfaldsfrugt. Om dagen (når den hviler sig) holdes de grå og godt camouflerede forvinger nede over bagvingerne, men forstyrres Rødt Ordensbånd af f.eks. en fugl, vil den straks skubbe forvingerne op og blotte de dybrøde bagvinger, hvilket ofte vil give den tid nok til at flygte, mens fuglen kommer sig over chokket. Lykkes det ikke at skræmme fuglen, vil denne så i stedet ofte hakke efter de meget markante bagvinger i stedet for sommerfuglens (naturligvis) langt mere livsnødvendige krop.

Den kvistlignende larve, som kan nå en længde på 8-9 cm, lever på træer som asp, poppel og pil. Når den ikke æder, trykker sig helt flad langs grenen den sidder på, og skjuler sig derved effektivt for rovdyr, da den med sin brune eller grå grundfarve falder i ét med sine omgivelser (grenen).

Levested

: Findes på et utal af forskelligartede levesteder, men kræver som hovedregel altid tilstedeværelse af larvens foderplanter pil, asp eller poppel, i umiddelbar nærhed.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Per Stadel Nielsen. Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: