Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Ulla Nyvang Paulsen
    Foto: Ulla Nyvang Paulsen
  • Fotograf: Ulla Nyvang Paulsen
    Foto: Ulla Nyvang Paulsen

Atlas

: Dødningeur overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-6 mm. Kroppen er mat og sort eller sortbrun, på pronotum med en kraftig gul hårplet ved baghjørnerne. Følehornene og benene er brunlige.

Følehornene er 11-leddede, de yderste 3 led er forlængede. Hovedet er trukket tilbage i pronotum. Pronotum er bredere end langt, kun lidt smallere end dækvingerne, bagtil med 2 store rodgruber, som er adskilt ved en svag længdemidtkøl. Dækvingerne er ret parallelsidede med tydelige punktstriber.

Dødningeur
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Forveksling

: Den matte og mørke overside med en gul hårplet ved pronotums baghjørner er karakteristisk for arten. Slægtningen Hadrobregmus denticollis, som ikke er set i Danmark i mange år, har meget mere udbredt gullig behåring (se foto af arten her: danbiller.dk/beetle/5918 )

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet undtagen Syd-, Øst- og Nordvestjylland.
Dødningeur - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Marts-september. Om vinteren kan den findes overvintrende i veddet.

Tidsmæssig fordeling

af Dødningeur baseret på Naturbasens observationer:
Dødningeur - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dødningeur - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever i tørre stammer, grene og stolper af nåletræ.

Levested

: Primært i nåleskov, men kan også findes i mere åbent terræn.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

De senest indberettede arter i Naturbasen: