Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Thomas  Kehlet
    Foto: Thomas Kehlet

Kendetegn

: Imago har et vingefang på 40-70 mm. Forvingerne er grå til grå-brune eller grøn-brune, mens den distale del har en lidt lysere farve. Der er to lyse, takkede tværbånd, som ofte kun er svagt synlige på de forreste vinger. Imellem disse er midten af vingen normalt lidt mørkere. Bagvingerne har samme farve men er umærkede.

Den voksne larve er rødbrun og ligner ikke noget andet i verden. Hovedet er stort, og benene, specielt de to sidste par, er ekstremt lange for en larve. Kroppen er opdelt i meget tydelige segmenter, som er forsynet med to tilspidsede "vorter" på rygsiden. Den bageste del af larvens krop er meget stor og tyk, og forsynet med to "tråde", der sidder på undersiden af spidsen. De skal formentlig få larven til at ligne en lille slange, og dermed skræmme eventuelle fjender væk, når larven indtager sin karakteristiske sammenkrummede advarselsstilling med hoved og bagkrop højt løftet. En fuldt udvokset larve kan blive 70 mm. lang.

Bøgespinder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Sommerfuglens grundfarve varierer fra rødlig brun til langt mørkere.

Forveksling

: Ingen.

Udbredelse

: Hos os er den meget udbredt gennem Øst- og Midtjylland og Øerne; og vi har noteret en lang række findesteder. Men der er sparsomt, netop hvor man måtte vente det med et dyr, der dog trods sin polyfagi først og fremmest hører bøgeskoven til: i Vestjylland; på Bornholm må den dog kaldes almindelig udbredt.

fagi´s nordgrænse går fra det sydlige Finland over Dalarne i Sverige og det sydlige Norge (fundet 1952) til det nordlige England (ikke i Skotland).

Bøgespinder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sommerfuglen har hos os vistnok kun ét kuld, men man kan se den fra først i maj til sidst i juli.

Tidsmæssig fordeling

af Bøgespinder baseret på Naturbasens observationer:
Bøgespinder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bøgespinder - månedlig fordeling

Biologi

: Når larven kommer ud af ægget, består dens første måltid af æggeskallen; hvis den forholdes denne, dør den uvægerlig, og den værger sig ved at æde en andens skal, hver larve kender sin. Denne føde er den eneste, den får i over en uge; på den foretager den sit første hudskifte. Nedbankede larver er slemme til komme op at slås og herunder bide de lange ben over på hinanden. De lever især på bøg, men også på eg, birk, hassel osv. (i England er den fundet på pil) fra sidst i juli til september; de spinder sig ind imellem visne blade, og puppen overvintrer.

Levested

: Løvskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skat Hoffmeyer; De Danske Spindere

De senest indberettede arter i Naturbasen: