Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karsten Madsen
    Foto: Karsten Madsen
  • Fotograf: Thor Stenvang
    Foto: Thor Stenvang
  • Fotograf: Thor Stenvang
    Foto: Thor Stenvang

Kendetegn

: Kobberbrun køllesværmer har mørkebrune vinger og krop med et blåligt metalskær. Den har et vingefang på 18-28 mm og hannen er en anelse større end hunnen. Arten har en rudimentær gul sugesnabel på et par milimeter. Den flyver lavt og dovent i vegetationen. Hannernes antenner er fjerformede.

Larven har lyse børster og gul-orange og sort-brune striber langs kroppen.

Kobberbrun Køllesværmer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karsten Madsen

Variation

: Udover størrelsen, er der ikke megen variation.

Forveksling

: Kobberbrun køllesværmer kan først og fremmest forveksles med grøn køllesværmer. Især gamle eksemplarer af grøn køllesværmer, hvor den grønne farve er slidt af, kan ligne. Det bedste kendetegn til at adskille de to arter er at kigge på sugesnablen. Grøn køllesværmer har en veludviklet lang, brun sugesnabel, mens kobberbrun køllesværmer har en meget kort, gul sugesnabel.

Udbredelse

: Det første eksemplar i Danmark blev fundet i Frøslev Mose i 1978. Siden blev den fundet på Falster i 2005 og herefter på en del lokaliteter i Syd- og Sønderjylland i de senere år. Arten har givetvist været overset, men det er også muligt, at den er begunstiget af klimaforandringerne og har spredt sig fra Tyskland.

Arten er vidt udbredt i Syd-, Mellem- og Østeuropa. Den findes ikke på de britiske øer eller i Norge og Sverige. I Finland findes arten i den sydlige del af landet.

Kobberbrun Køllesværmer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den voksne sommerfugl flyver i sidste halvdel af juni og i juli måned. Larven kan ses i efteråret og igen i foråret.

Tidsmæssig fordeling

af Kobberbrun Køllesværmer baseret på Naturbasens observationer:
Kobberbrun Køllesværmer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kobberbrun Køllesværmer - månedlig fordeling

Biologi

: Når de vokse sommerfugle klækkes i juni-juli, udsender hunnen feromoner for at tiltrække en han. Efter parringen lægges æggene på hedelyng og mosebølle. Æggene klækkes efter kort tid og larven overvintrer på værtsplanten i en kokon.

Kobberbrun køllesværmer er som de øvrige køllesværmere giftig. Det betyder, at den kun har få fjender. Dog er det observeret, at den kan blive "nedlagt" af den kødædende plante, soldug.

Arten søger ikke til blomster.

Levested

: Arten lever på heder og i hedemoser, hvor værtsplanterne hedelyng og mosebølle findes.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nagstrup, I., 2016: Rhagades pruni L. - under indvandring eller en overset art? Lepidopthera XI(I):3-6.

Nielsen, O.F. & Simonsen, T.J., 2017: Glassværmere og køllesværmere. Natur og Museum 56 (2). Naturhistorisk Museum, Aarhus.

Wind, P. & Pihl, S. (red.): Den danske rødliste - Danmarks Miljøundersøgelser (2004).

De senest indberettede arter i Naturbasen: