Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peder Wiese
    Foto: Peder Wiese
  • Fotograf: Lisa  Ammitzbøll
    Foto: Lisa Ammitzbøll
  • Fotograf: Villy Pedersen
    Foto: Villy Pedersen

Kendetegn

: Længde 85-100 cm. Vingefang 160-170 cm. En stor hejre med kraftigt dolkformet næb, hvid isse/pande og kinder, grå overside og lysere underside. Har en sort prydfjer i nakken. Benene er grå eller grågule. Flyver med langsomme vingeslag og kublede vinger (tegneserieagtig m-formede vinger). Svingfjer og vingespidser sorte. Har 2 tydelige hvide pletter ved knoerne. Halsen holdes buet i flugten.
Fiskehejre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Pai Tobias Skov Andresen

Variation

: Ungfugle har mørk isse og pande og ganske kort prydfjer. Kinder og hals mere mørke end ved adult.

Forveksling

: Kan måske forveksles med den meget sjældne purpurhejre, men denne har spidsere næb og er mere rødbrun.

Udbredelse

: Udbredt i hele landet
Fiskehejre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hele året. De fleste danske fiskehejrer trækker sydpå om efteråret og returnerer igen i marts-april, men en del fugle overvintrer også og kan ses ved kyster og vådområder hele vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Fiskehejre baseret på Naturbasens observationer:
Fiskehejre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fiskehejre - månedlig fordeling

Biologi

: Lever især af fisk, men kan også tage padder, mus og mosegrise (kan ses fouragere på marker). Fouragerer ved at bevæge sig langsomt og vente på at byttet skal komme tæt nok på til at blive fanget med et lynhurtigt hug med næbbet. Yngler i kolonier i høje træer.

Levested

: Ynglekolonierne ligger ved fjorde og vådområder med rigelig fødegrundlag.

De senest indberettede arter i Naturbasen: