Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Pedersen
    Foto: Lars Pedersen
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Karen  Clausen
    Foto: Karen Clausen

Kendetegn

: Længde: 45-52 cm, vingefang: 80-90 cm. Kohejren er en lille, hvid og kompakt hejre, der har et kort næb. I flugten giver den et korthalset udtryk. Den er væsentlig mindre end både sølvhejre og fiskehejre samt mindre end silkehejre. Uden for yngleperioden er fuglen helt hvid med mørke grålige ben.

I sommerdragten får kohejren et rødt næb med gul spids, og tilegner sig ligeledes orange anstrøg på isse, ryg og bryst. Juvenile er helt hvide med mørkt næb.

Stemme: I flugten høres oftest et rick-ræck. Fra artens ynglekolonier høres en brusen.

Kohejre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Erik Nissen

Variation

: Det diskuteres om kohejren primært findes i to underarter eller to adskilte arter. De behandles her som to underarter. Kohejren findes i to underarter østlig kohejre B.i. coromandus og vestlig kohejre B.i. ibis, der er adskilt geografisk, hvorfor vi i Danmark vil observere den vestlige underart. Den danske ornitolog Finn Salomonsen (og far til Sanne Salomonsen) har beskrevet en tredje underart på Seychellerne B.i. seychellarum.

Forveksling

: Kan primært forveksles med silkehejre, der er lidt større, har mørkt næb og sorte ben med tydeligt afsatte gule fødder. Sølvhejre er væsentligt større.

Udbredelse

: Kohejren er en ægte kosmopolit, der lever fra Australien og Sydøstasien i øst til Caribien og Syd- og Nordamerika i vest. I Danmark ses den som en sjælden gæst fra Sydeuropa.
Kohejre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Det er en meget sjælden strejfgæst fra Sydeuropa. Ud fra observationer i Danmark synes arten at optræde hyppigere herhjemme.

Tidsmæssig fordeling

af Kohejre baseret på Naturbasens observationer:
Kohejre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kohejre - månedlig fordeling

Biologi

: Kohejre yngler i kolonier i træer og buske ved floder og søer. Den har en imponerende ekspansion fra Afrika til Syd- og Nordamerika samt Caribien, hvor det er dokumenteret, at den kan udkonkurrere andre hejre-arter fra et område. Den ses tit i flokke, som den der besøgte Gullestrup ved Herning i 2019.

Reden bygges af begge køn, og består af større grene i bunden, mindre grene i toppen og blødere materialer på indersiden. Der bliver lagt 2-4 æg per kuld. Æggene udruges efter 22-28 dage, hvorefter ungerne er i reden i to-tre uger, hvorefter de forlader reden, men bliver hængende i kolonien.

Kohejren har en meget varieret diæt, hvor den fouragerer på alt fra insekter, bløddyr, amfibier og er sågar blevet set jagende efter trækkende sangere i Florida. Den går med skuttet ryg mens den leder efter fødeemner.

Levested

: Som navnet antyder findes arten sammen græssende kreaturer i det åbne land og på overdrev.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Drury, William H.; Morgan, Allen H.; Stackpole, Richard (July 1953). "Occurrence of an African Cattle Egret (Ardeola ibis ibis) in Massachusetts". The Auk. 70 (3): 364365. doi:10.2307/4081328. JSTOR 4081328.

Flieg, G.M. & Sander, A. 2017. Birds of the West Indies Pocket Photo Guides, Bloomsbury.

Gejl, L. 2013. Fugle felthåndbogen. Gyldendal 2. udgave.

Nielsen, H.H., 2019. Kan kohejre blive en af de næste nue ynglefugle i Danmark? pandion.dof.dk...kan-kohejre-blive-en-af-de-n%C3%A6ste-nye-ynglefugle-i-danmark

Svensson, L., Mullarney, K. & Zetterström, D. 2012. Fugle i felten. Lindhardt og Ringhof. 5. udgave

De senest indberettede arter i Naturbasen: