Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Torben Andersen
    Foto: Torben Andersen
  • Fotograf: Torben Andersen
    Foto: Torben Andersen
  • Fotograf: René Jacobsen
    Foto: René Jacobsen

Kendetegn

: Længde 40-49 cm, vingefang 71-80 cm. En lille, kraftig hejre med kort og tyk hals. På størrelse med Gråand.

Adulte i yngledragt har gulbrunt hoved og hals, er mere brune med rosa skær på ryg og skuldre og har fra issen og langs halsens bagside en lang manke af smalle, sortkantede, hvide fjer. Næbbet er blåligt med sort spids. Uden for yngletid er manken kortere, næbbet gult med sort spids og kroppen mere ensfarvet brun.

Ungfugle har ikke manke og er mere jordbrune med mørke striber på bryst og underside.

Har i alle dragter helt hvide vinger (ungfugle dog med et brunt bånd ud på forvingens overside), samt hvid overgump og hale. Lyse ben. Flugten er hurtig med korte, rappe vingeslag.

Optræder som regel alene. Står stille og lurer på byttet, oftest i dække af vegetationen., men især i morgentimerne også helt frit på marker og fugtige enge. Er, når den står, ofte velkamufleret (især ungfuglen) og undergår en overraskende forvandling når den letter, idet de hvide vinger og den hvide hale pludselig dominerer udseendet.

Flugtkaldet er et kort, højtonet karr. Ellers meget tavs.

Tophejre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Torben Andersen

Forveksling

: Ligner meget Kohejre, som altid har hvidlig ryg og skulder. Tophejres flugt er hurtigere og vingeslagene mere huggende end hos f.eks Kohejre.

Udbredelse

: Gennem Middelhavsområdet, steppezonerne og Mellemøsten. Arten er i tilbagegang i Sydøsteuropa.

Trækker til tropisk Afrika i august/september, retur i marts/april.

Tophejre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Er en meget sjælden gæst i Danmark, hvor den hidtil Tophejren kun er truffet 10 gange. Fundene fordeler sig således:

04.11-??.??.2016 Slivsø-Hoptrup, Sønderjylland

23.5-30.5.2011: Vestamager (Jf. DoF-basen)

6.5-24.6.2003: 1 ad Værnengene, Ringkøbing

25.6.1995: 1 Grønningen, Fanø,

16.5.-18.5.1987: 1 ad. in summ. plum. Vorsø,

14.10.-15.10.1979: 1 Agger Tange, Nordjylland

19.5.1979: 1 Gråsten Nor, Ærø,

??-02.1971: 1 død Lammefjorden, Sjælland

01.05.1889: 1 Rudbøl Kog, Sønderjylland

??.10.1885: 1 Nissum Fjord, Ringkøbing

Tidsmæssig fordeling

af Tophejre baseret på Naturbasens observationer:
Tophejre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tophejre - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler i løse kolonier, ofte sammen med andre hejrer. Reden ligger i krat, buskads og træer eller på jorden i rørskove eller anden sumpvegetation.

Æglægning fra midt i maj, tit synkront med øvrige arter i kolonien. Ét kuld. Normalt 4-6 æg. Begge køn ruger i 22-24 dage. Ungerne fodres af begge forældre i ca. 32 dage.

Føde: insekter, småfisk og amfibier.

Levested

: Lavvandede søer, moser og damme samt langs åløb med tagrør og småtræer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fugle i felten v/Mullarney m.fl., L & R 2000.

Europas fugles reder, æg og unger v/C.Harrison, Gad 1977.

Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten v/Beaman m.fl., Gad 1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: