Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Gerner Jensen
    Foto: Gerner Jensen
  • Fotograf: jens veilgaard vendelbo
    Foto: jens veilgaard vendelbo
  • Fotograf: Anni Nielsen
    Foto: Anni Nielsen

Kendetegn

: Længde 58-65 cm, vingefang 90-100 cm. En letkendelig hejre med en kompakt og afrundet skikkelse, forholdsvis korte ben og kort, tyk hals. Adult har sort ryg og skulder, er grå på krop og hals og har på hovedet gråhvide kinder og sort kalot; i yngletiden har den fra nakken 2-3 lange, hvide fjer hængende ned over ryggen. Næb er sort og ben gule (rødlige i yngletiden). I flugt er vingeoversiderne grå, undersiderne skifersorte og kun det yderste af tæerne rager ud forbi halen.

Ungfugle har gråbrun overside tæt besat med hvide og gullige pletter og har grålig underside med mørke længdepletter. I løbet af vinteren bliver de mere ensfarvede på kroppen, og anlægger fra 1. sommer gradvist voksen dragt.

Er nataktiv og nemmest at få at se i skumringen. Ses desuden også om dagen når ungerne er store. Dagen tilbringes i et træ eller i en busk.

Flyver med hurtige, dybe vingeslag, med kroppen let løftet og næbbet ofte pegende nedad.

Flugtkaldet er et frøagtigt ”kvak”.

Nathejre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: jens veilgaard vendelbo

Udbredelse

: Udbredt gennem Middelhavsområdet, steppezonerne og Mellemøsten og lokalt længere mod nord.

Overvintrer i Afrika og Arabien.

Nathejre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Meget sjælden gæst i Danmark. Der er i alt 25 observationer af arten herhjemme, senest d. 24.5.2007, 1 3k+ i Skagen.

Tidsmæssig fordeling

af Nathejre baseret på Naturbasens observationer:
Nathejre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Nathejre - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler i tætte kolonier, tit sammen med andre små hejrearter, i træer og tæt buskads eller sjældnere i rørskove, både ved fersk- og saltvandssumpe.

Æglægningen begynder normalt fra sent i april. To kuld forekommer lejlighedsvis. Normalt 3-4 æg. Begge køn ruger i 21 dage. Ungerne forlader reden efter 3-4 uger, og klatrer derefter omkring i kolonien, men flyver først efter 6 uger, og er uafhængige efter 7-8 uger.

Føde: fisk, padder, insekter.

Levested

: Moser, damme og ved kanaler med egnede redesteder. Ofte ved tætte trægrupper.

På trækket også ved åbent terræn som rismarker og laguner.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fugle i felten v/Mullarney m.fl., L & R, 2000.

Europas reder, æg og unger v/Harrison, Gad 1977.

Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten v/Beaman m.fl., Gad 1998

De senest indberettede arter i Naturbasen: