Amerikansk Rørdrum

Se alle 

 ID-billeder

Kendetegn

: Længde 59-70 cm, vingefang 95-115 cm, altså tydeligt mindre end Rørdrum. Mere ensfarvet brun ryg. Issen brun og ikke sort, som ved Rørdrum. Svingfjer ensfarvet mørke. Skægstriben sort og længere end ved Rørdrum. Halsens fjer præget af flere brune længdestriber. Benene er gulgrønne, og den har grøngrå til gule øjne.

Kendes i flugten bedst på ensartede, gråbrune overvingedækfjer mod mørkegrå hånd- og yderste armsvingfjer, der giver større vingekontrast end hos Rørdrum.

Arten er ikke nær så sky som vores egen Rørdrum, hvorfor den tit ses fremme.

Stemme: "Kee Oink Kee Oink"

Udbredelse

: Nordamerika og meget sjælden i Vesteuropa. Overvinter mod syd i Mellemamerika.
Amerikansk Rørdrum - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Der er to fund i Danmark. Dog er den samme fugl set i Vejlerne (Thy) i 4 år i træk, hvor den givetvis har overvintret hvert år. Fuglen i 2001 er sandsynligvis kommet til området året før på dens efterårstræk.

Her en oversigt over de danske fund og perioder:

10.11.1961 Fanø, 1 fastfrosset og dræbt af hund.

16.05-17.06.2001 Byghom vejler, landets blot 2.fund og første paukende i Europa

07.05-10.06.2002 Bygholm vejler. Samme fugl

24.04-18.06.2003 Bygholm vejler. Samme fugl

03.05-03.06.2004 Byghom vejler. Samme fugl

Tidsmæssig fordeling

af Amerikansk Rørdrum baseret på Naturbasens observationer:
Amerikansk Rørdrum - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Amerikansk Rørdrum - månedlig fordeling

Biologi

: Føde: spiser næsten hvad den kan fange: padder, fisk og insekter.

Yngler i ferskvand, sump og engområder. Er ikke bundet så meget til rørskovsområder, som Rørdrummen er.

Hunnen ankommer og vælger territorium/ han først i maj måned. Reden bygges af hunnen, som lægger 4-5 æg, som hun bruger omkring 4 uger på at udruge. Ungerne forlader reden typisk 2 uger senere, men bliver fodret af forældrefuglene i yderligere en måneds tid.

Levested

: Ferskvandsområder, sump- og engområder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mullarney m.fl. Fugle i felten 2000 og Beman m.fl Fuglene i Europa, Nordafrika og mellemøsten 1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: