Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Bo Valeur
  Foto: Bo Valeur
 • Fotograf: Klaus Thommesen
  Foto: Klaus Thommesen
 • Fotograf: Yvonne Nielsen
  Foto: Yvonne Nielsen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Figuren viser radialfeltet (rød) hos hunner af Stor Enggræshoppe øverst og Strandengsgræshoppe nederst. Hannens vinger ser lidt anderledes ud, men de samme træk ved radialfeltet går igen.

Kendetegn

: 12-22 mm. Hunnen størst. Normalt lysebrun med endu lysere vinger. Vingerne strækker sig både hos hannen og hunnen lige ud til bagkropsspidsen. Hos hunnen er der som regel en hvid og sort stribe langs vingernes kant. Pronotums sidekøle er lige. Har som de andre Chorthippus-arter en karekteristisk udvidelse på vingernes forrand, der dog kun er svagt udviklet hos Strandengsgræshoppe.
Strandengsgræshoppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Leth

Variation

: Der ses jævnligt grønne farvevarianter.

Forveksling

: Kan meget let forveksles med Stor Enggræshoppe og Enggræshoppe.

Stor enggræshoppe ligner meget, men kendes på radialfeltets udseende. Hos Strandengsgræshoppe er radialfeltet bredt yderst og smalt inderst, og overgangen er meget pludselig. Hos Stor enggræshoppe er det meget mere jævnt udvidet og er ikke så bredt yderst.

Enggræshoppe har meget kortere vinger.

De øvrige Chorthippus-arter har ikke lige sidekøle.

Udbredelse

: Er udbredt og almindelig langs de fleste af vores kyster. Den kan dog også findes ret langt inde i landet bla. i Midtjylland.
Strandengsgræshoppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Nymfen fra maj og den voksne fra juni til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Strandengsgræshoppe baseret på Naturbasens observationer:
Strandengsgræshoppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strandengsgræshoppe - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af planteføde. Synger om dagen og er kendt for den meget specielle friersang. Æggende lægges i jorden.

Levested

: Lever mest på strandenge, men også mange andre kystnære lokalitetstyper som klitter. Den kan også findes inde i landet langs åer og søbreder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ole Fogh Nielsen: De danske græshopper, Apollo Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: