Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Andreas Boe
    Foto: Andreas Boe
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Nedyus quadrimaculatus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,2-2,8 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen.

Oversiden er sort med brune og hvide skæl, som på dækvingerne danner en hvid plet ca. på midten nær siderne og en hvid sømplet nær dækvingespidsen. Kroppens underside er tæt og hvidt skælklædt. Skinnebenene, fødderne og følehornene (undtagen køllen) er brunlige.

Snuden er slank, hos hannen så lang som pronotum, hos hunnen noget længere end pronotum. Følehornene er hos hannen indledede lidt foran midten, hos hunnen ca. på midten. Pronotum er ca. 1,5 gange bredere end langt, med noget opadbøjet forrand og tydelige, noget stumpe sideknuder. For- og bagtil er der en antydet midtfure.

Dækvingerne har kraftige punktstriber, hver stribe med en række af brede, hvide skæl. Stribemellemrummene er kun lidt bredere end striberne, bagtil med meget fine knuder.

Snudefuren (dvs. på kroppens underside) er dybt fortsat hen over mellembrystet. Sidste bugled har på midten en stor, flad grube.

Følehornssvøben er 7-leddet. Lårene er tandede. Mellem- og bagskinnebenene har på spidsens inderside en lille torn.

Nedyus quadrimaculatus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Forveksling

: På nælde er der ikke rigtigt andre forvekslingsmuligheder, udover måske Ceutorhynchus pollinarius, men den adskilles let ved at være større (3,3-4 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen) og ved at mangle dækvingepletterne.

Er man ikke sikker på værtsplanten bør man være mere varsom, da der er en del Ceutorhynchus-arter tilknyttet andre planter, som har lignende farvetegning (se f.eks. oversigten her: danbiller.dk...Ceutorhynchus ). Alle arterne kan adskilles ved at snudefuren ikke er fortsat hen over mellembrystet. Ceutorhynchus (Datonychys) urticae er en af de arter som ligner, men den er smallere med mere udbredt hvid skælklædning omkring sømmen. Den lever på Skov-Galtetand.

Udbredelse

: Arten er meget almindelig og kendt fra alle dele af landet.
Nedyus quadrimaculatus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes året rundt, men i størst antal i forsommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Nedyus quadrimaculatus baseret på Naturbasens observationer:
Nedyus quadrimaculatus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Nedyus quadrimaculatus - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på nælde. Larven lever i roden eller ind i mellem i den nederste del af stænglen. Forpupningen sker i jorden omkring juni og udviklingen sker omkring juli.

Levested

: Næringsrige lokaliteter med nælde.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

De senest indberettede arter i Naturbasen: