Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Kim Olsen
  Foto: Kim Olsen
 • Fotograf: Yvonne Engmann
  Foto: Yvonne Engmann
 • Fotograf: Yvonne Engmann
  Foto: Yvonne Engmann

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Lakrød møgbille til højre, Rødbuget møgville til venstre. Man bemærker i forhold til Rødbuget møgbille: sort bug, sorte skinneben, kort pronotum og lange dækvinger.

Svær at bestemme!

Nogle individer kan nøgles, andre kan muligvis ikke....

Kendetegn

: Længde: 6-7 mm. Pragtfuldt farvet bille med postkasserøde dækvinger. Pronotum er sort, bugen sort og antennerne røde. Som hos andre møgbiller er benene meget kraftige, sådan lidt muldvarpeagtige, og helt tydeligt bygget til at grave sig frem i kolorte.
Lakrød Møgbille sp.
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Harald Dühmert

Variation

: En dejlig art at have med at gøre, idet farven på dækvingerne ikke varierer på vore breddegrader.

Forveksling

: Arten forveksles meget let med rødvingede former af Rødbuget møgbille (Aphodius foetens), der dog - som navnet antyder - har tydeligt rød bug. Lakrød møgbille har sort bug. Endvidere er dækvingerne hos Lakrød møgbille væsentligt længere i forhold til pronotum (ca 2:1), mens forholdet hos Rødvinget møgbille kun er 1:1. Skinnebenene er sorte. Se figur 1).

Udbredelse

: Lakrød møgbille er meget hyppig og var tidligere vidt udbredt over hele landet. Siden er den dog gået voldsomt tilbage på Sjælland, og den er derfor blevet rødlistet NT. I Jylland er den dog stadig en "banalitet".
Lakrød Møgbille sp. - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Lakrød møgbille træffes i voksen tilstand fra april til oktober, og muligvis overvintrer en del individer som voksne. Jeg har dog ikke selv fundet dem endnu; de graver sig sandsynligvis godt ned.

Tidsmæssig fordeling

af Lakrød Møgbille sp. baseret på Naturbasens observationer:
Lakrød Møgbille sp. - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lakrød Møgbille sp. - månedlig fordeling

Biologi

: Som andre møgbiller er Lakrød møgbille særdeles tolerant over for lave iltkoncentrationer. Den lever af gødning, som den gnasker igennem, og den lægger sine æg midt i substratet. Udviklingstiden går så hurtigt, at der måske kan gennemføres to generationer årligt. Arten påvirkes noget af ormemidler, og den er derfor fåtallig i konventionelle besætninger, hvorimod den kan være enormt talrig på økologiske bedrifter. Arten må dog betragtes som en rigtig habitatgeneralist.

Levested

: Lakrød møgbille findes næsten overalt, hvor der er gødning til stede. Jeg har selv fundet den talrigt i såvel ko- som hestegødning. Specielt er lidt "hårde" kolorte populære, hvorimod de mere flydende tilsyneladende undgås.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V, 1925: Danmarks Fauna 29 - Torbister. GEC Gads Forlag, København.

Den danske rødliste / Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur (B-FDC). - Danmarks Miljøundersøgelser, 2004-.

De senest indberettede arter i Naturbasen: