Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen

Atlas

: Blank Ærenpris overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En spinkel, nedliggende, enårig Ærenpris med ret tykke, blanke, skinnende mørkegrønne blade.

Blomsterne er blå-mørkeblå med hvidt kronrør, og lidt større - 4-8 mm. - end hos ret lignende arter som Mat Ærenpris.

Kapslen er omvendt hjerteformet og har en indbugtning på ca. 90 o. Kapselhalvdelene er næsten kugleformede og uden køl. Det er tæt hårede af korte hår og lidt længere kirtelhår.

Blank Ærenpris
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Forveksling

: Den kan forveksles med andre små enårige arter i Ærenprisslægten, men kendes ret let på sine skinnende mørkegrønne blade. Den afviger også fra Mat Ærenpris ved at have overlappende bægerblade. Mat Ærenpris har kølede kapselhalvdele, hvor de er kuglerunde, uden køl, hos Blank Ærenpris.

Vår- og Trefliget Ærenpris har tydeligt fligede støtteblade i blomsterstanden.

Mark-Ærenpris har smalt lancetformede bægerblade (brede og overlappende hos Blank Ærenpris).

Udbredelse

: Den er hyppigst på Sjælland og Øerne mod syd - eller sparsom eller fraværende.

Den har aldrig været almindelig, men er utvivlsomt gået meget tilbage på grund af herbicidsprøjtning.

Den må nu betegnes som sjælden.

Blank Ærenpris - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den er ofte vinterenårig (vinterannuel, d.v.s. spirer om efteråret og udvikler sig om foråret).

Den har 2 blomstringstider: april-maj og august-september - svarende til at frøene fra den tidlige generation kan nå at udvikle sig til nye planter.

Tidsmæssig fordeling

af Blank Ærenpris baseret på Naturbasens observationer:
Blank Ærenpris - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blank Ærenpris - månedlig fordeling

Biologi

: Blank Ærenpris har blomster, der bestøves af insekter - eller som det tit er tilfældet hos små enårige: ved selvbestøvning.

Etymologi:

Det latinske artsnavn polita sigter til de skinnende blade. Jfr: "poleret".

Levested

: Frodige, lerede steder på agerjord og omkring bebyggelser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: