Tidlig Ærenpris

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Tidlig Ærenpris overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten ligner meget Mark-Ærenpris, men afviger ved, at blomsternes støtteblade er kortere end (eller højst så lange som) frugtstilken.

Kronen er blå med mørkere årer og bægerbladene er landetformede og lidt længere end kronbladene.

Kapslen er kirtelhåret med næsten kugleformede kapselhalvdele (kun svagt randhåret hos Mark-Ærenpris).

Forveksling

: Den ligner meget Mark-Ærenpris, men afviger ved, at blomstenes støtteblade højst er af længde med frugtstilken; meget længere end frugtstilken hos Mark-Ærenpris.

Kapslens rand er tydeligt kirtelhåret (højst svagt randhåret af almindelige hår hos Mark-Ærenpris).

Mark-Ærenpris har smalt linje-lancetformede bægerblade, tydeligt bredere lancetformede hos Tidlig Ærenpris.

Trefliget- og Vår-Ærenpris har tydeligt fligede støtteblade i blomsterstanden; takkede hos Tidlig Ærenpris.

Udbredelse

: Den har fandtes på Hagbards Høj i det sydvestlige Ringsted Kommune og et sted mere.

Den er efter alt at dømme nu forsvundet fra Danmark.

Det er dog muligt, at den ved sjældne lejligheder indslæbes.

Hvornår ses den?

: Den blomstrer april-maj.

Biologi

: En spæd, enårig urt, hvis blomster bestøves af insekter eller ved selvbestøvning.

Levested

: Tør,lysåben, sandet-stenet, kalkrig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: