Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Paul Nilsson
    Foto: Paul Nilsson
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Kendetegn

: Vingefang: 32-39 mm. Bag- og forkrop er tykke og kraftige. Forvingerne er lysegrå med et bredt, mørkegråt mellemfelt. Mellemfeltets sider er ujævnt og takket ud mod vingesømmet, og jævnt og svagt buet ind mod vingeroden. Bagvingerne er ensfarvede grå.
Tjørnespinder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Magnus Lauritsen

Variation

: Mellemfeltet kan variere en del i bredde, såvel som grundfarven kan svinge fra lysegråt til mørkere, mere sort-grå nuancer.

Forveksling

: Arten kan ikke forveksles med andre danske natsommerfugle.

Udbredelse

: Arten har en del lokaliteter i Sønder-, Øst- og Nordjylland, samt på Fyn og Bornholm. Derudover er der enkelte bestande på Sydsjælland og Lolland.
Tjørnespinder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago flyver i august-september. Larven findes fra først i maj til juli ud.

Tidsmæssig fordeling

af Tjørnespinder baseret på Naturbasens observationer:
Tjørnespinder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tjørnespinder - månedlig fordeling

Biologi

: Hannerne af arten kommer velvilligt til lyslokning. Hunnerne ses sjældent. Imago har reducerede munddele, hvilket forhindrer fødeindtagelse. Larven lever på tjørn og slåen, undertiden også andre træer/buske, som f.eks. æble.

Levested

: Skovbryn, hegn, slåenkrat o.lign steder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Fibiger & Morten Top-Jensen: Danmarks Sommerfugle, 2009.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: