Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Claus Grahndin
  Foto: Claus Grahndin
 • Fotograf: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
  Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
 • Fotograf: Claus Grahndin
  Foto: Claus Grahndin

Kendetegn

: Vingefang 29-33 mm. Grundfarven er lysegul til orange - forvingens rod- og sømfelt gråligt rødbrune, mellemfeltet gult med rødbrunt bestøvede ring- og nyremærker. På mange eksemplarer ses en kraftig rødbrun bestøvning i mellemfeltet. Denne bestøvning kan være så kraftig, at mellemfeltet er ensfarvet rødbrunt. Et godt kendetegn er et lidt lysere felt nær forvingespidsen.

Bagvingen er blegt gul med et rødbrunt bånd langs sømmen. På en del eksemplarer breder den rødbrune farve sig over det meste af bagvingen.

Guldugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Asbjørn Hillestoft

Variation

: Se ovenfor.

Forveksling

: Muligvis de nedenfor nævnte af efterårsuglerne:

Toga-Septemberugle - Xanthia togata

Brombær-Guldugle - Cirrhia icteritia

Burreugle - Gortyna flavago

Elmeguldugle - Cirrhia gilvago

Udbredelse

: Her i landet er arten udbredt og almindelig i det meste af landet, dog er der gjort forholdsvis få fund i den vestlige del af Jylland. Arten optræder ofte talrigt.
Guldugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra august til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Guldugle baseret på Naturbasens observationer:
Guldugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Guldugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er rødbrun med lyse pletter og striber, den lever på eg, bøg og navr. Larven lever som lille i knopperne, senere på blomsterne og til slut på bladene.

Overvintringen foregår som æg, og forpupningen finder sted i en kokon i jorden. Larven opholder sig i kokonen i ca. 7 uger, inden selve forpupningen sker.

Levested

: I skove og krat, ved markhegn og i haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou: Nordens Ugler, 1991.

Top-Jensen og Fibiger: Danmarks sommerfugle, Østermarie 2009.

De senest indberettede arter i Naturbasen: