Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Leif Sørensen
    Foto: Leif Sørensen
  • Fotograf: Mette Kirkebjerg Due
    Foto: Mette Kirkebjerg Due
  • Fotograf: lars krogh
    Foto: lars krogh

Atlas

: Orange Høsommerfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 40-50 mm. Orange høsommerfugl er orange, men ser gul ud i flugten. Farven er langt mere gul/orange end hos Gul høsommerfugl, og både han og hun er orange, undtagen den lyse hunform "helice", der er hvidgrå med mørkt bestøvede bagvinger. Karakteristisk er, at hannens forvingesøm er helt sort, og hunnen har mindre orange pletter i sømmen. Orange høsommerfugl er lidt større end Gul høsommerfugl.
Orange Høsommerfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Duus

Variation

: Variation i størrelse og spidsvingethed og i den grå bestøvning på bagvingen, der kan slå mere eller mindre igennem til oversiden. Enkelte eksemplarer kan være decideret formørkede på bagvingerne.

Forveksling

: Forveksles næppe med Gul høsommerfugl. I flugten er farven langt mere klart gul end hos Gul høsommerfugl. "Helice"-hunnen skal man dog kikke nærmere på og iagttage de formørkede bagvinger. Gul høsommerfugl og Orange høsommerfugl ligner hinanden på undersiden, men adskilles på forvingesømmen, der er mere vinklet hos Orange høsommerfugl end hos Gul høsommerfugl.

Udbredelse

: Flest observationer i Sydøstdanmark og oftest langs kysterne. Visse år er der invasioner af denne art, senest i 2009.
Orange Høsommerfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Orange høsommerfugl kan ses i maj/juni og en indfødt eller indtrækkende generation i begyndelsen af august.

Tidsmæssig fordeling

af Orange Høsommerfugl baseret på Naturbasens observationer:
Orange Høsommerfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Orange Høsommerfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Også et trækdyr, dog langt sjældnere end Gul høsommerfugl og meget mere varmekrævende. Ægget lægges som hos Gul høsommerfugl især på lucerne og andre ærteblomstrede.

Levested

: Bjergsider, slugter og wasteland. Overvintring vist ikke muligt nord for Alperne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Stoltze, Higgins, Collins

De senest indberettede arter i Naturbasen: