Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Olesen
    Foto: Jørgen Olesen
  • Fotograf: Jan Beyer-Jensen
    Foto: Jan Beyer-Jensen
  • Fotograf: Søren Tolsgaard
    Foto: Søren Tolsgaard

Kendetegn

: Kongen af kæmpejægere. Den er ganske enkelt stor, hunnens kropslængde (excl. ben) op til 15 mm, mens hannen er en smule mindre. Hunnen virker gråviolet, med en bred lys stribe på forkroppen. På bagkroppen har hun en central række af smalle lyse sildeben, som ikke når langt ud på siden. De forreste ben er centralt erstattet af to sorte pletter. Mellem for- og bagkrop har hun endvidere tydelige sorte tegninger. Hannen er betydeligt mere kontrastrigt farvet, forkroppens midterstribe er omkranset af sort, og på bagkroppen lægger man specielt mærke til to sorte pletter centralt. De lyse sildeben flyder nærmest sammen i en lys midterstribe, som til gengæld er omkranset af sort. Benene er lyst gråviolette med enkelte sorte striber. Det vigtigste kendetegn er den knaldsorte bug, der nærmest ser ud, som om den er smurt ind i fed råolie.
Stor Kæmpejæger
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Olesen

Variation

: Som sædvanligt kan det være lidt variation i farver og kontrast, men intet væsentligt. Dog skal det bemærkes, at unge eksemplarer har væsentlig mere spraglede tegninger, og bl.a. bagkroppen virker meget sildebens-agtig.

Forveksling

: Alene størrelsen og den sorte bug umuliggør forveksling med alle andre kæmpejægere end Alopecosa fabrilis. Denne kendes til gengæld let på de helt anderledes, langt mere kontrastrige sort-hvid-grå tegninger.

Udbredelse

: Arten er udbredt, men fåtallig i store, lysåbne skove i Midt- og Østjylland. Der er enkelte fund fra Nordsjælland, men eftersom artens unger spredes ved flyvende sommer, vil den i princippet kunne dukke op overalt.
Stor Kæmpejæger - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Stor kæmpejæger træffes i vinterhalvåret, fra september og langt hen på foråret. På sydvendte skrænter kan man møde den hele perioden igennem, men ellers er september-oktober normalt de bedste måneder.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Kæmpejæger baseret på Naturbasens observationer:
Stor Kæmpejæger - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Kæmpejæger - månedlig fordeling

Biologi

: I modsætning til de mindre Pardosa-arter render hunnen ikke rundt med sin ægsæk, men derimod graver hun en retræte i jorden, hvor hun bevogter ægsækken. Når ungerne er klækket, løber hun nogle gange rundt med dem på ryggen, ind til de er tilstrækkeligt store og forlader ”the mother ship”.

Levested

: Stor kæmpejæger er en fåtallig art, som primært er knyttet til lysåbne skove på morbund, gerne med bevoksning af mosser, blåbær og den slags. Den er noget lokalt udbredt og må anses for at være en god indikator for naturkvalitet, idet den især findes i områder med lang driftsmæssig kontinuitet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Roberts, MJ, 1995: Spiders of Britain and N Europa. Collins Field Guide.

Jørgens Lissners hjemmeside: jorgenlissner.dk/Lycosidae

Fugleognatur.dk: adskillige tråde med spørgsmål om Alopecosa-arter.

De senest indberettede arter i Naturbasen: