Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ditte Nan Hansen
    Foto: Ditte Nan Hansen
  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel
  • Fotograf: Johnny Lund Jeppesen
    Foto: Johnny Lund Jeppesen

Kendetegn

: Den almindelige rovedderkop eller rovedderkoppen bliver omkring 15 mm lange eksklusivt benene (oftest hunner når denne længde), hvorimod hannerne kun bliver omkring 12-13 mm lange). Arten er brunlig i farve med en farverig stribe direkte ned mellem cephalothorax og abdomen. Kroppen er aflang og benene er ligeledes lange med det fjerde par som det længste. De forreste ben-par er fremadrettede, mens de to bagerste par enten begge er bagudrettede eller det næst sidste par stikker 90 grader ud fra kroppen i hvileposition. Hunnerne bærer desuden rundt med æggesækken i chelicererne.
Almindelig Rovedderkop
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Martin Bjerg

Variation

: Der findes en række variationer af farver og former inden for de aflange aftegninger på cephalothorax og abdomen, der dog altid er tilstede i større eller mindre omfang. Farven på striben ned ad cephalothorax og abdomen kan varierer mellem lyse-, gullige-, brunlige- eller rødlige nuancer, og farven er ikke altid den samme på cephalothorax og abdomen. Yderligere variation kan forekomme, når hunnerne henover sommeren bliver lysere og mattere end hannerne.

Forveksling

: Arten er relativ svær at forveksle med andre arter, hvis man kan få et rigtig godt syn på den. Der findes dog få edderkoppearter, som den kan forveksles med fra lang afstand, da der findes en del hurtigløbene brunlige jagtedderkoppearter (Lycosidae) i samme habitatstyper som P. mirabilis.

F.eks. engjæger (Pardosa amentata), kilekæmpejæger (Alopecosa pulverulenta) eller stor kæmpejæger (Alopecosa inquilina), hvor den sidste dog er relativ sjælden i Danmark. Hunnerne af jagtedderkopperne bærer dog ikke rundt på æggesækken i chelicererne men på abdomen via spindvorterne.

Udbredelse

: Arten er udbredt over hele Danmark, hvor den er meget almindelig i lang række habitater.
Almindelig Rovedderkop - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses hovedsageligt om foråret og sommeren, primo april til juli. Arten kan også være aktiv på en varm vinterdag.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Rovedderkop baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Rovedderkop - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Rovedderkop - månedlig fordeling

Biologi

: Pisaura mirabilis er en primær dagsaktiv jagende generalist, der hovedsageligt jager en lang række af insekter vha. bagholdsangreb i højt græs. Arten jager dog både om dagen og natten, hvor aktiviteten som med de fleste edderkopper afhænger af temperaturen. Under jagt bliver byttet immobiliseret ved et enkelt bid, derefter bliver indmaden opløst vha. fordøjelsesvæske og suget op.

Hos hannerne udvikler pedipalperne sig til parringsorganer efter det juvenile stadie, mens de ved hunner forsætter med at ligne et ekstra par ben. Hunnerne udvikler et epigyn (kønsåbning) som kønsmodne, hvor hannerne deponerer sæd fra deres pedipalper under parring. Hannerne har udviklet en række tilpasninger til parring, da hunnerne er større end hannerne og i stand til at dræbe og konsumere hannen, hvilket dog ikke er synderligt udbredt hos denne art.

Hannerne af Pisaura mirabilis vil ved kønsmodenhed dræbe et insekt og pakke det ind som en bryllups-gave til hunnen. Denne gave bliver præsenteret til hunnen under indledning til parringen, hvorefter hannen bagefter kravler om på hunnens abdomen og indleder parringen. Kvaliteten og størrelsen af gaven kan være altafgørende for varigheden af parringen og mængden af sæd han får overført. Nogle hanner har fundet ud af at forfalske en gave til hunnen, hvor de i stedet præsenterer et indpakket exoskellet eller et stykke træ til hunnen. Når hunnen opdager dette har hannen ofte allerede parret sig. Thanatosis eller Death feigning er en tilpasning mod kannibalisme og hunnernes aggressivitet, hvilket forskere mener forvirrer hunnen og forbygge hunlig aggressivitet.

Hunnerne vil efter befrugtning danne en ægsæk, som hun bærer i chelicererne, indtil æggene er klar til at klække. Derefter vil hun spinde et tragtagtig net i højt græs, hvor de juvenile edderkopper vil opholde sig indtil de spreder sig. Derfor har familien fået det britiske navn Nursery Web Spiders.

Levested

: Pisaura mirabilis er udbredt på en lang række habitater i alt fra haver, fugtige overdrev, tørre enge, omkring søer, lysåbninger i skove og endda i træer. Den findes ofte på sydvendte skråninger med en masse sol samt høj vegetation af græsser og buske, hvilket er et krav for både jagt og for at undgå prædation. På kolde og/eller blæsende dage kan de findes ved basen af tætte små buske, hvor de holder sig varme.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
en.wikipedia.org...Pisaura_mirabilis

naturporten.dk...rovedderkop

srs.britishspiders.org.uk...Pisauramirabilis

Maria J. Albo, Søren Toft & Trine Bilde. Condition dependence of male nuptial gift construction in the spi-der Pisaura mirabilis (Pisauridae). Japan Ethological Society and Springer 2011, 29:473479.

Tina Andersen, Kristine Bollerup, Søren Toft & Trine Bilde. Why Do Males of the Spider Pisaura mirabilis Wrap Their Nuptial Gifts in Silk: Female Preference or Male Control. Ethology 114 (2008) 775781.

Line Spinner Hansen, Sofa Fernndez Gonzlez, Søren Toft & Trine Bilde. Thanatosis as an adaptive male mating strategy in the nuptial giftgiving spider Pisaura mirabilis. Behav Ecol (2008) 19:546551.

De senest indberettede arter i Naturbasen: