Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen
  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Atlas

: Farve-Reseda overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er 50-140 cm høj. Stængel er stift opret og grenet foroven.

Bladene er lancetformede, glatte og med bølget kant, kortstilkede til næsten siddende. Forneden danner bladene ofte en ret løs bladroset.

Blomsterstanden er tæt, mangeblomstret og hen på vækstsæsonen strakt. Blomsterne er 4-tallige og lysegule. Kapslen er 2-4 mm, ægformet og opret.

Farve-Reseda
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Tom Rasmusen

Variation

: Ingen særlig ud over hvad der er beskrevet under kendetegn.

Forveksling

: Der er forvekslingsmuligheder med andre arter af dyrkede reseda.

Havereseda har kortere, næsten ikke bølgede blade og 6-tallige lysegule blomster, hele eller i spidsen 3-delte blade, og er i reglen kun 10-50 cm.

Gul Reseda har ofte fjersnitdelte blade samt 6-tallige blomster.

Udbredelse

: Den er temmelig almindelig på Øerne, Bornholm, Østjylland og Sydøstjylland, ellers ret sjælden. Den ser ud til at være under udbredelse, især i kalkområder.
Farve-Reseda - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juli-august. Vinterstandere kan erkendes op i op til et år efter afblomstringen.

Tidsmæssig fordeling

af Farve-Reseda baseret på Naturbasens observationer:
Farve-Reseda - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Farve-Reseda - månedlig fordeling

Biologi

: 2-flerårig staude. Blomsterne bestøves af insekter, og frøene spredes af vinden.

Levested

: Gammel farveplante, som er noget kulturspredt. Den ynder kalkholdig bund og er især talrig i områder med kalkholdigt grus. Den kan dog også sagtens findes på kalkholdig lerbund.

Typiske voksesteder: grusgrave, strandvolde, ruderater og brakmarker.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: