Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karen Thomsen
    Foto: Karen Thomsen
  • Fotograf: Karen Thomsen
    Foto: Karen Thomsen
  • Fotograf: Karen Thomsen
    Foto: Karen Thomsen

Atlas

: Almindelig Bændeltang overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Bændeltang, også kendt som ålegræs, er ikke en alge, men en karplante, blomstring og formering foregår under vandet.

Bladene er lange, tynde, olivenfarvede bånd, 5-10 mm brede og op til 2 meter lange.

Vokser i store tæpper nær kysterne på op til 5 m dybde.

Almindelig Bændeltang
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lina Knuth-Winterfeldt

Variation

: Ingen variation af betydning.

Forveksling

: Smalbladet bændeltang, Z. Angustifolia, har 2-3 mm brede blade, og er relativ sjælden.

Dværg-bændeltang Z. Noltii har ca 2 mm brede blade.

Udbredelse

: Almindelig langs alle kyster, på nær Vesterhavskysten nord for vadehavet.

Bændeltang har gennem tiderne været benyttet til adskillige formål. Madras- og møbelfyld, isoleringmateriale, Tagtækning (Læsø, Endelave). Brændt har man udvundet salt og jod af asken, som også har været brugt til gødning på marker.

Almindelig Bændeltang - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Alm. Bændeltang kan ses hele året, ikke mindst som opskyl i store bræmmer på strandene.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Bændeltang baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Bændeltang - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Bændeltang - månedlig fordeling

Biologi

: Blomstringen sker i juni-august, hvor blomsterne findes i stande, der er næsten helt skjulte under bladskeden, og som består af rent hunlige og rent hanlige blomster. De enkelte blomster består henholdsvis af et enkelt frugtanlæg og en enkelt støvdrager. De blomstrer nedefra og op, først hunblomsterne, siden hanblomsterne. Frugterne er stribede nødder.

Levested

: Almindelig Bændeltang er knyttet til lavvandede, lysåbne kyster med mudret eller sandet bund. Hvis lysforholdene er gode nok, kan planten findes voksende i havdybder på 5 m. Ved Læsø optræder den i store flader.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Wikipedia, da.wikipedia.org...Almindelig_BC3A6ndeltang

Knud Georg Brundbjerg, Havplanter alge-tang og deres livsvilkår, Gyldendal 1988 ISBN 87-00-18722-4

Mellerup, Hildegard, Anvendelse af tang og alger, URT 1996 årg. 20 nr 3

De senest indberettede arter i Naturbasen: