Dværghornugle

Se alle 

 ID-billeder

Kendetegn

: Længde 19-21 cm, vingefang 47-54 cm, altså lidt mindre end Kirkeuglen. Lille brun, fladhovedet ugle, som typisk sidder meget rankt. Ved uro indtager den ligesom andre hornugler den såkaldte camouflagestilling: rank, stille og med rejste øretoppe. Underside: tæt mønstret. De gullige øjne sidder langt fra hinanden, omgivet af mørkere øjenskygger. Dragten varierer meget fra grå til rustbrun. Flugt: Langvinget, meget retlinjet og veksler imellem hurtige vingeslag og glider på plane vinger.

Stemme: Revirsangen er en lang gentagelse af "tjok", der fløjtes hvert 2.-4. sekund. Ved gunstige vejrforhold kan den høres i en radius af 1 kilometer. (Stemme som Fødselshjælperfrøen, som dog ikke findes i Danmark iflg. mine kilder).

Føde: Primært insekter.

Den er udpræget nataktiv og svær at få og se i dagtimerne.

Variation

: Der findes i alt 6 racer af arten - de fleste fremstår mørkere, samt har mere mørkstribede oversider end (scops) (beskrevet).

Udbredelse

: Mellem- og især Sydeuropa og videre østpå til Centralasien. Den er en trækfugl og overvintrer i Sydeuropa, samt i Afrika syd for Sahara.
Dværghornugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den opleves sjældent på strejf i Nordeuropa, herunder i Danmark. Her i landet er den set 4 gange og kun 2 gange i nyere tid.

09.11.1858 Nordsøen, imellem Danmark og Færøerne.

03.01.1917 Søborg Mose.

26.05.1982 Batterivej, Skagen

12.06.2003 til 03.07.2003 Filsø den første langtidsstationære fugl i landet, som blev et gigantisk tilløbsstykke for landets fuglekiggere.

Tidsmæssig fordeling

af Dværghornugle baseret på Naturbasens observationer:
Dværghornugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dværghornugle - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler i uforede redehuller, men også i forladte kvistreder.

Æggene lægges fra sidst i april, normalt 4-5 stk, som ruges på i 24-25 dage. Ungerne forlader reden efter 3 uger, inden de kan flyve. Hannen fanger føden, men ungerne fodres dog udelukkende af hunnen.

Levested

: Ofte i plantager, parker og lunde.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mullarney m.fl. Fugle i felten 2000, Beman m.fl Fuglene i Europa, Nordafrika og mellemøsten 1998, samt; Harrison 1977: Europas fugles reder, æg og unger.

De senest indberettede arter i Naturbasen: