Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karenmarie Simonsen
    Foto: Karenmarie Simonsen
  • Fotograf: Elsa Voldbjerg Sørensen
    Foto: Elsa Voldbjerg Sørensen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Almindelig Fredløs overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En flerårig plante med vandret krybende jordstængel og indtil 1,5 meter høje (oftest lavere) oprette, dunede skud.

Bladene er bredt elliptisk-lancetformede, kirtelprikkede og sidder modsatte eller i 3-4 i kranse.

Blomsterstanden er en stor endestillet top af ret store, gule blomster. Blomsterne har dybt 5-delt, hjulformet krone og 5 lancetformede bægerblade. Der er 5 støvdragere, som ved grunden er sammenvoksede til et rør omkring frugtknuden.

Almindelig Fredløs
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bent Christiansen

Forveksling

: Den ligner Prikbladet Fredløs en del; men denne har tydeligt større , mere gulorange blomster, der udgår parvis fra bladhjørnerne; Prikbladet Fredløs har ligeledes sortkirtlede blade, men kirtlerne er tydeligt større end hos Almindelig FRedløs. Prikbladet Fredløs har grøn bægerrand, hvor denne er rødlig af små kirtler hos Almindelig Fredløs.

I praksis er de 2 arter lette at kende fra hinanden visuelt, når man har gjort sig fortrolig med dem.

Udbredelse

: Almindelig til meget almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Almindelig Fredløs - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Fredløs baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Fredløs - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Fredløs - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning, evt. selvbestøvning, af blomsterne.

Etymologi:

Se Pengebladet Fredløs. Vulgaris: almindelig.

Levested

: Fugtig, næringsrig bund ved søbredder, i skovsumpe, våde enge, grøfter m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: