Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jimmy Lassen
    Foto: Jimmy Lassen
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Wolle Badura
    Foto: Wolle Badura

 Figur

Atlas

: Dunet Vejbred overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Indtil meter høj. Rosetbladene er kortstilkede, bred lancetformede til ægformede, kraftigt dunhårede og helrandede til svagt takkede. De er i reglen tiltrykt jorden. Det blomsterbærende skaft er dunhåret. Det endestillede, blomsterbærende aks er 2-5 cm langt og i blomstringsperioden svagt vellugtende.

Kronfligene er hvide og indtil 2 mm lange. Støvbladene har rosa tråde og hvide til lilla støvknapper. P.g.a. de iøjnefaldende støvblade er det blomstrende aks væsentligt mere spektakulært end tilfældet er for de andre arter af vejbred. Kapslen er 3-4 mm lang og med 2-4 frø. I modsætning til Glat Vejbred har denne art en kraftig pælerod.

Dunet Vejbred
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frank Overgaard Nielsen

Variation

: Variationsbredden er ret betydelig, men næppe af betydning for bestemmelse af planten.

Forveksling

: Når man en gang har gjort sig fortrolig med arten, så er den karakteristisk og let genkendelig.

Bemærk dog følgende:

Glat Vejbred og dens underarter har ikke de stærkt dunede blade; dog kan Eng-Vejbred og Ager-Vejbred have forholdsvis hårede blade; de adskilles under alle omstændigheder let fra Dunet Vejbred på de mere langstilkede blade og i blomstringstiden langt mere uanseelige blomsterstande.

Dunet Vejbred har 2-4 frø i kapslen, underarter af Glat Vejbred fra 6-mange frø.

Lancet-Vejbred kan nu og da optræde i en form med ret brede og noget hårede blade. Blomsterakset er dog typisk Lancet-Vejbreds.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig almindelig på passende voksesteder på Sjælland og i Nordjylland, ellers temmelig sjælden. Den indgår ofte i såkaldte vildfrø-græsblandinger og spredes med disse.
Dunet Vejbred - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Dunet Vejbred er ganske iøjnefaldende i blomstringstiden i maj-juli og er også ret let genkendelig på bladene uden for blomstringstiden.

Tidsmæssig fordeling

af Dunet Vejbred baseret på Naturbasens observationer:
Dunet Vejbred - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dunet Vejbred - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt, hvis blomster bestøves af vinden og også af insekter der samler blomsterstøv. Frøene spredes med vinden og muligvis også med dyr, da de er svagt klæbrige som fugtige. I modsætning til andre arter af Vejbred er dens blomster vellugtende. Planten er i nogen grad kalkelskende.

Den er en ret god indikator for begyndende overdrevsudvikling på kalkholdig bund.

Det latinske slægtsnavn Plantago er afledt af latin: planta = fodsål, som sigter til bladformen hos arter som Glat Vejbred. Det latinske artsnavn media betyder mellemstor og er ret intetsigende. Det danske slægtsnavn stammer tilbage fra middelalderen og sigter til, at arter som Glat Vejbred breder sig kraftigt ved veje og stier. Det danske artsnavn dunet sigter meget træffende til plantens, især bladenes, dunet/lodne fremtræden.

Levested

: Åben, tør og gerne kalkholdig bund på overdrev, langs veje og i gamle græsplæner etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: