Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen
  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen

Atlas

: Rødbrystet Ådselbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 12-16 mm. Ben og følehorn er sorte. Hovedet er sort og pronotum er rødt, begge gult behårede. Dækvingerne er sorte og svagt silkeglinsende. Foruden sømribben har hvert dækvinge 3 fine længderibber. Ved 2. længderibbe er der bag midten en ophøjet tværbule. Hos hannen er dækvingespidsen svagt tilspidset, hos hunnen helt afrundet.
Rødbrystet Ådselbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Martin Hansen

Forveksling

: Med det røde pronotum kan den ikke forveksles med andre ådselbiller

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Nordvestjylland. En almindelig art, dog sjælden i løvskovsfattige egne som Vestjylland.
Rødbrystet Ådselbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra slutningen af marts til september

Tidsmæssig fordeling

af Rødbrystet Ådselbille baseret på Naturbasens observationer:
Rødbrystet Ådselbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødbrystet Ådselbille - månedlig fordeling

Biologi

: Den er tilknyttet ådsler og rådnende svampe. Nogle kilder angiver at den lever af selve det rådnende materiale, mens andre angiver at den lever af insektlarver derpå.

Levested

: Ses oftest i løvskov men også på let skygget bund på mere åbne lokaliteter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1968. Danmarks Fauna 77 Biller XXV. Ådselbiller, stumpbiller mm. G. E. C. Gads forlag, København.

eakringbirds.com:

www.eakringbirds.com...insectinfocusoiceoptomathoracicum

naturespot.org.uk:

www.naturespot.org.uk...oiceoptoma-thoracicum

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: