Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Freddy Ottosen
    Foto: Freddy Ottosen
  • Fotograf: Andreas Petersen
    Foto: Andreas Petersen
  • Fotograf: Andreas Petersen
    Foto: Andreas Petersen

Atlas

: Soløje-Alant overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 50 (-70) cm høj urt, der er grenet foroven. Stænglen er hvidfiltet foroven. Bladene er lancetformede, hvidfiltede på undersiden, helrandede til svagt tandede og spredte. Der er 1-4 kurve (oftest 1 eller 2), som er 2,5-4 cm brede med lysegule randkroner og mørkegule skivekroner.

Frugterne er hårede.

Soløje-Alant
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Freddy Ottosen

Variation

: Graden af behåring kan variere, men man vil i reglen altid kunne finde hvidfiltede partier på stængel og blade.

Forveksling

: Pile-Alant er glat til ruhåret, aldrig hvidfiltet, og har i reglen flere kurve, Soløje-Alants frugter er korthårede, hvor Pile-Alant har glatte frugter.

Der er også forvekslingsmuligheder med Strand-Loppeurt som også er filthåret og har ret lignende blade. Strand-Loppeurt lugter aromatisk og har tydeligt kortere randkroner.

Udbredelse

: Den er ret sjælden og har de fleste forekomster på Øernes sydkyster. Den har været ret almindelig på det inddæmmede areal på Vestamager, men er aftaget noget der p.g.a. tilgroningen. Den er ret sparsom i Jylland.

Til trods for artsnavnet "britannica" findes den ikke på De Britiske Øer; har kun tidligere forekommet indslæbt.

Soløje-Alant - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juli-september, begynder oftest nogle uger senere end Pile-Alant. Den er sværere at erkende uden for blomstringstiden end Pile-Alant.

Tidsmæssig fordeling

af Soløje-Alant baseret på Naturbasens observationer:
Soløje-Alant - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Soløje-Alant - månedlig fordeling

Biologi

: I Danmark oftest en 2-årig urt, som ikke er bestanddannende som Pile-Alant, men dog kan være ret talrig på lokaliteterne.

Det enkelte blomstrende skud har en 2-årig udvikling. Det første år dannes der en bladroset, hvorfra der det næste år vokser et blomsterbærende skud frem. Efter frugtmodningen visner skuddet ned til grunden, men plantens liv kan føres videre ved sideskud på jordstænglen og knopper, der udvikles på rødderne.

Levested

: Fugtige, kystnære, kalkprægede områder, især mere eller mindre kalkholdige strandenge. Kan findes på "antropokore" voksesteder langs motorveje etc., men er langt mindre tilbøjelig til at indfinde sig her end Pile-Alant.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: